Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2020
Title: Plastik malzemelerin yapıştırılmasında yüzey işlemleri ve yaşlandırma etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of effect on surface treatments and ageing for bonding of plastic materials
Authors: Tezcan Şekercioğlu
Kaner, Sidem
Keywords: Plastik
Yüzey İşlemleri
Yapıştırma
Yaşlandırma
Plastic
Surface Treatment
Bonding
Aging
Issue Date: Jul-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Plastik malzemeler günümüzde yoğun kullanım alanı bulmaktadır. Özellikle imalat alanlarında, ağır, işlemesi zor, metal esaslı malzemelerin yerine gerekli mekanik şartları sağlaması durumunda tercih edilme önceliği taşımaktadır. Plastiklerin sahip oldukları hafiflik, işleme kolaylığı, rahat bulunabilirliği, plastiğe olan ihtiyacı her geçen gün arttırmaktadır. Plastiğin kullanıldığı sektörlerde yapıştırma önemli bir sorundur. Plastiklerin sahip oldukları düşük yüzey enerjilerinden dolayı yapışmaya karşı gösterdikleri direnç, bağlantı alanlarında çözüm gerektiren bir konudur. Bu çalışmada, farklı plastik malzemeler üzerinde farklı yüzey işlem uygulamaları sonrasında yapıştırma yapılmıştır. Yüzey işlemi olarak zımparalama, korona ve plazma uygulamaları yapılmıştır. Yapıştırılan numuneler -20, 0 ve 20 °C sıcaklıklarda 30 gün boyunca şartlandırılmıştır. Ayrıca yüzey işlemi uygulanan numunelere yaşlandırma yapılmıştır. Yapıştırılan numuneler 50 °C sıcaklık ve % 95 nem oranı sabit kalacak şekilde 30, 60 ve 90 gün süre ile yaşlandırılmıştır. Numunelerde oluşan dayanım değişimlerinin tespiti için çekme deneyleri ve izod darbe deneyleri yapılmıştır. Yapıştırma bağlantılarının dayanımları, yüzey işlemlerine, sıcaklık ve çevre koşullarına göre değişim göstermiştir.
Recently, plastic materials are used extensively in today. In particulary manufacturing areas, heavy, hard-to-handle, preferential priority in the event that mechanical requirements are met in place of metal-based materials. Plastic's lightness, ease of handling, comfortability, plasticity are increasing every day. Bonding is an important problem in the sectors where plastic is used. The resistance that plastics show against adhesion due to the low surface energy which they have a matter of solution in the connection areas. In this study, different surface treatment applications were made on different plastic materials. Sanding, corona and plasma applications were applied as surface treatment. Bonded specimens were conditioned at -20, 0 and 20 °C for 30 days. In addition, the surface treated samples were aged. The glued samples were aged for 30, 60 and 90 days at a temperature of 50 °C and 95 % humidity. Tensile tests and izod impact tests were carried out to determine the changes in strength in the specimens. The strengths of the bonding connections varied with surface treatments, temperature and environmental conditions.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (PAUBAP) tarafından 2014FBE008 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2020
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sidem Kaner.pdf3.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

60
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.