Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2024
Title: Hayıt (Vitex agnus-castus L.) bitkisinin sıçanlarda diyabetik yaraları iyileştirmeye olan etkisi ve antibakteriyal özelliklerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of effects of chaste tree (Vitex agnus-castus l.) on diabetic wound healing in rats and antibacterial
Authors: Gülçin Mete
Parlak, Begüm
Keywords: Vitex Agnus-Castus L.
Yara İyileşmesi
Sekonder Metabolitler
Antibakteriyal Etki
Wound Healing
Secondary Metabolites
Allelopathy
Antibacterial Effect
Issue Date: Jan-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tez çalışmasında tıbbi anlamda önemli bir yeri olan Vitex agnuscastus L. (Hayıt) türünün bitki ekstraktının diyabetik yara iyileşmesine olan etkisini ve bu bitkinin sekonder metabolitlerinin allelopotansiyel etkileri araştırılmıştır. GCMS ve toplam fenolik içeriğine bakılmış ve ayrıca Gr (-) Escherichia coli ATCC 25922, Gr (-) Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Gr (+) Staphylococcus aureus ATCC 25923 ve Gr (+) Micrococcus luteus NCIMB 13267 bakterileri üzerine antimikrobiyal etkileri standart disk difüzyon metodu ile tespit edilmiştir. Yara iyileşmesi deneyinde, Wistar-Albino cinsi, sağlıklı, 30 erkek ve 30 dişi totalde 60 adet sıçan kullanıldı. Ortalama ağırlıkları 230 gr (200–250 gr ) 20 haftalık sıçanlar kullanıldı. Erkek ve dişi sıçanlar kendi içinde 65, 265, 465, sham ve kontrol grubu olarak her bir grupta 6 şar sıçan olacak şekilde 5 grup oluşturulmuştur. 21 gün boyunca hazırlanan ekstreler sıçanlara enjeksiyon ile yara bölgesine uygulanmıştır. Sonuç olarak, dişi ve erkek sıçanların yara iyileşme sürecinde farklılıklar gözlenmiş, doz miktarı arttıkça erkeklerdeki yara iyileşme hızının arttığı görülmüştür. Dişilerde ise yine dozlara göre hızlı bir iyileşme görülürken, en iyi iyileşmenin 265 mg/kg olduğunu gözlemlenmiştir. Son olarak, yaprak ve tohum yağının hem Gr (+) hem de Gr (-) bakteriler üzerinde antimikrobiyal etkilerinin varlığı gözlemlenmiştir.
In this thesis study, the effect of plant extract on diabetic wound healing of Vitex agnus-castus L. (Hayıt), which has an important medical significance, and allelopotential effects of secondary metabolites of this plant were searched. GCMS which left total phenolic contents and Gr (-) Escherichia coli ATCC 25922, Gr (-) Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Gr (+) Staphylococcus aureus ATCC 25923 and Gr (+) Micrococcus luteus NCIMB 13267 bacteriums’ antimicrobial effects were identified by disk diffusion method. In the wound healing experiment, 30 male and 30 female totally 60 healthy rats, which are Wistar-Albino genera, were used. Their average weights were 230 g (200-250 gr) for 20 weeks. Male and female rats were divided into five groups of 65, 265, 465, sham and control groups has six rats in each group. The extracts prepared for 21 days were applied to the wound area by injection into the rats. As a result, differences were observed in the wound healing process of male and female rats, and as the amount of dose increased, the rate of wound healing in males increased. In females, however, there was a rapid improvement compared to the differenet doses, the best healing was 265 mg. Finally, antimicrobial effects of leaf and seed oil on both Gr (+) and Gr (-) bacteria was observed.
Description: Bu tez çalışması BAP tarafından 2014FBE049 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2024
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Begüm Parlak.pdf3.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

10
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.