Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2033
Title: Radiyal arter kanülasyonunun damar çapı, kan akımı ve ince motor beceriye geç dönem etkileri
Other Titles: Late effects of radial artery cannulation on vascular diameter, blood flow and fine motor skills
Authors: Bilir, Akın
Advisors: Erkan Tomatır
Keywords: Radiyal Arter Kanülasyonu
USG
İnce Motor Beceri
Radial Artery Cannulation
Fine Motor Skills
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Radiyal arter kanülasyonu, sürekli kan basıncı izleme ve arteriyel kan örneklemesi için sık kullanılan ve önemli bir prosedür olup, en korkulan komplikasyonu iskemik sekeldir. İşlemin geç dönem damar akış parametrelerine etkisi ve el ince motor becerisinde azalmaya neden olup olmadığı bilinmemektedir. Bu çalışmada; radiyal arter kanülasyonu işleminin damar kan akım parametreleri ve el ince motor fonksiyonlarına olan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Etik Kurul onayından sonra Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyathanelerinde cerrahi girişim planlanan ve arter kanülasyonu gereken 18-80 yaş aralığında ASA 1-3 fiziksel durumundaki 50 hastanın işlem öncesi radiyal ve ulnar arter Doppler parametreleri ile Purdue pegboard skorları ölçüldü ve işlem sonrası belli aralıklarla Doppler parametreleri 3 aylık periyodda 7 kez daha; motor beceri skorları ise 2 kez daha ölçüldü. Kanülasyon sonrası ilk ölçümde radiyal arter çapı azalırken ulnar arter çapı ise kompansatuvar olarak arttı (p<0.05). Her iki arterin de başlangıç ve son ölçümdeki çapları arasında istatistiksel olarak fark olmadığı bulundu. Ulnar veya radiyal arter kan akımı parametreleri açısından (TSH, DSH, Dİ, OHA ve Pİ) başlangıç ve son ölçümler arasında anlamlı bir fark olmadığı saptandı. İnce motor beceri testi sonuçları da kanülasyon öncesi ve sonrası anlamlı bir fark göstermedi. Sonuç olarak; radiyal arter kanülasyonunun arter çap ve akım parametreleri ile el ince motor becerisi üzerine kalıcı bir olumsuz etki göstermediği kanısına varıldı.
Radial artery cannulation is a common and important procedure for continuous blood pressure monitoring and arterial blood sampling and ischemic sequelae are the most feared complication of the procedure. It is not known whether the procedure has a late effect on vascular flow parameters or decreases hand fine motor skills. In this study, the aim was to evaluate the effects of radial artery cannulation on vascular flow parameters and hand fine motor skills. Upon approval by the Ethics Committee, in 50 patients of 18-80 years of age with an ASA physical status of 1-3 who were scheduled to undergo surgical interventions requiring arterial cannulation at the Cardiovascular Surgery Department of Pamukkale University Medical School, preoperative radial and ulnar artery Doppler parameters and Purdue Pegboard scores were measured and 7 and 2 additional measurements of Doppler parameters and motor skills scores, respectively, were performed at certain intervals during the postoperative 3-months period. The first measurement after cannulation revealed a decrease in the radial artery diameter and a compensatory increase in the ulnar artery diameter (p<0.05). There was no statistical difference between the baseline and final diameter measurements of both arteries. There was no significant difference between the baseline and final measurements of ulnar and radial artery blood flow parameters (PSV, EDV, RI, MVF and PI). Fine motor skill test results also did not show any significant difference between pre- and post-cannulation measurements. It was concluded that radial artery cannulation did not have a permanent negative effect on arterial diameter, flow parameters and hand fine motor skills.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2033
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akın Bilir.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

326
checked on May 6, 2024

Download(s)

400
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.