Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2042
Title: Çok programlı liselerin meslek bölümü öğrencilerinin fizik dersine ilişkin düşünceleri ve fizik dersindeki başarılarını olumsuz etkileyen faktörlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi
Authors: Sarıkoyuncu, Bilal
Keywords: Fizik Dersi
Meslek Liseleri
Çok Programlı Anadolu Lisesi
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada çok programlı liselerin meslek bölümü öğrencilerinin fizik dersine ilişkin düşünceleri ve fizik dersindeki başarılarını olumsuz etkileyen faktörlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi incelenmiştir. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, 2016–2017 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Serinhisar ÇPAL lisesinde meslek bölümünde öğrenim gören 10. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin tamamına (76 öğrenci) ulaşılmış ancak anket sorularının tamamını yanıtlayan 60 öğrenciden veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı Fizik Dersi Tutum Ölçeğidir. “Okumakta olduğunuz programı seçmenizde sizi yönlendirenlere” bakıldığında en fazla katılımın “kendi isteğimle”, “Ailem” ve “Öğretmenlerim ve Okul Rehberlik Servisi” şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. “Fizik dersinde laboratuvar sınıf içi etkinliklere katılma durumuna” ilişkin en fazla katılımcının “Ara sıra katılıyorum” ve “Çoğu zaman katılıyorum” şeklinde görüş bildirdiği görülürken “Hiç katılmıyorum” ve “Her zaman katılıyorum” şeklinde görüş bildiren hiç öğrencinin olmadığı görülmüştür. “Fizik dersinde öğrenci başarısını olumsuz yönde etkileyen faktörler” ilişkin öğrencilerin verdiği cevaplara bakıldığında en fazla katılımcının “Fizik dersinde kullanılan matematiksel işlemleri yapmakta yetersizim” şeklinde cevap verdiği görülürken bunu “Ortaokulda fen ve teknoloji dersinden temelim zayıf, Fizik dersinde sınıf içi etkinliklere katılmıyorum ve Fizik dersinde işlenilen konular karmaşık ve soyut olması”, “Kendimi derse veremiyorum” şeklinde görüş belirttikleri görülmüştür. Denizli Serinhisar Hakkı Gökçetin Çok Programlı Anadolu Lisesi Meslek Bölümü onuncu sınıf öğrencilerinin fizik dersindeki başarılarını olumsuz etkileyen faktörlerin öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre değişmediği tespit edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2042
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilal Sarıkoyuncu.docx302.29 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Bilal Sarıkoyuncu onay.PDF105.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on May 6, 2024

Download(s)

38
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.