Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2047
Title: RFID ve nesnelerin interneti tabanlı tedarik zinciri bilgi yönetimi
Other Titles: Supply chain information manegement based on RFID and internet of things
Authors: Evgen, Tolga
Keywords: Tedarik Zinciri Bilgi Yönetimi
Radyo Frekansı Tanımlama
Nesnelerin İnternet
Supply Chain Information Manegement
Radio Frequency Identification
Internet of Things
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçiler, üreticiler, dağıtımcılar ve müşterilerden oluşan kapsamda malzeme, bilgi ve finansal akışların yönetimini içermektedir. Hızla değişen piyasa koşullarında rekabet edebilmek hatta ayakta kalabilmek için sürekli mücadele içinde olan işletmeler son yıllarda tedarik zinciri yönetiminin bir avantaj yarattığını keşfetmişlerdir. Tedarik zinciri yönetiminde bulunan firmalar açısından bilişim teknolojilerinin kullanılması işgücü, emek ve zaman tasarrufu sağlayarak şirketlerin karlılığını artırmaktadır. Bilgi teknolojileri kullanımı, işletmeye, işletmenin çevresinde ortaya çıkabilecek olan risklerin azaltılması hatta engellenmesinde yardımcı olmaktadır. Nesnelerin İnterneti (IoT), çevremizdeki fiziksel olayları kontrol etmemizi ve olayları takip ederek analiz etmemizi sağlayan cihaz, yazılım ve erişim hizmetlerini kapsayan bir iletişim ağıdır. Ayrıca radyo frekansı ile tanımlamalı etiketler (RFID), kablosuz sensörler kullanarak, insan müdahalesi olmaksızın ürünlerin tanımlanmasına ve veri iletimine olanak sağlarlar. Gıda endüstrisinde, gıda zincirinin her bağlantısı nihai ürünün kalitesini etkilediği için tedarik zinciri yönetiminde gıda güvenliğini garanti altına almak şarttır. Bu çalışmada gıda tedarik zincirin gerçek zamanlı ortam sıcaklığını izleme, yönetme ve soğuk zincir içerisindeki sıcaklığa duyarlı ürünlerin raf ömrünün tahmin edilmesi aracılığıyla tüm aktörlerin karar desteklerini geliştirmeye yardımcı olan IoT erişimli gıda zincir lojistiği gösterilmektedir. Radyo Frekansı Tanımlama teknolojisi gıda tedarik zincirinde verimlilik, doğruluk, görünürlük ve güvenlik sağlamakla beraber zincirin herhangi bir aşamasında üretici, tedarikçi, dağıtıcı ve perakendeciler tarafından paylaşılabilen gerçek zamanlı bilgi (stok, lojistik, teslimat) sağlamaktadır. Bu yazıda, gıda tedarik zincirinin kavramı ve araçları analiz edilmektedir. Ayrıca bu konu hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.
Supply chain management with the scope of suppliers, manufacturer, distributor includes the management of materials, information and financial flowing. Companies in a constant struggle discovered that supply chain management creates an advantage in recent years to compete in a rapidly changing market conditions and even to survive. Using information technologies in the firms which are involved in supply chain management provides opportunity to those firms in order to save more labor, workface and time and eventually help to raise profitability of the company. Information technologies help enterprizes to minimise and also avoid risks appeared within enterprizes and their environment. Internet of Things (IoT) is the communication network that allows us to control the physical events in our environment and to analyze with monitoring them, which is covering with software, access services and devices. Also RFID tags, which uses the wireless sensors to identify the product and to provide the communication data without human intervention. In food industry, supply chain management is essential to guarantee food safety because each link in the chain affects the quality of final products. This work demonstrates IoT enabled food supply chain logistics that helps to enhance the decision support of all actors through managing, monitoring the real-time ambient temperature of the supply chain and predicting the shelf-life of temperature sensitive products inside the cold chain. Radio Frequency Identification which can be defined as a strategic technology tool for providing food safety in the food supply chain, is an innovative system and provides efficiency, accuracy, visibility and security on supply chain and real time information (inventory, logistics, delivery) which can be shared at any stage of supply chain by supplier, manufacturer, distributor and retailer. In this paper, the concept and tools of food supply chain are analyzed. Moreover are given detailed information about this issue.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2047
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tolga EVGEN.pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Tolga EVGEN onay.PDF274.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

474
checked on May 27, 2024

Download(s)

418
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.