Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2060
Title: Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’ndeki 1591 numaralı Mecmû‘a-i ei‘âr ve Konya Karatay Yusuf Ağa Kütüphanesi’ndeki 10208 numaralı şiir ve Münâcat Mecmû‘ası’nın tanıtımları ve metinleri
Other Titles: presentation and texts of poetry mecmua numbered 1591 in Konya regional manuscript library and poetry and supplication mecmua numbered in 10208 Konya Karatay Yusuf Ağa Library
Authors: Kaplan, Ayşe
Advisors: Süleyman Solmaz
Keywords: Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi
Konya Karatay Yusuf Ağa Kütüphanesi
Mecmû?a-i Eş„ar
Yazma
Şair
Şiir
Gazel
Konya Provinciall Manuscript Library
Poetry Anthology
Manuscript
Poet
Poetry
Ghazal
Konya Karatay Yusuf Ağa Library
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Kaynakları bakımından dünya edebiyatı içerisinde en zengin edebiyatlardan biri olan Klasik Türk Edebiyatı, bu özelliğini hiç şüphesiz barındırdığı eserlerin gücüyle elde etmiştir. Sayısız eser veren bu anlayışın, deyim yerindeyse imbikten geçmiş halinin bulunduğu ürünlerin arasında Şiir mecmuaları gelmektedir. Şiir mecmuaları, belli bir eğitim seviyesine sahip şiir meraklılarının derleyerek seçtiği ürünlerin toplandığı eserlerdir. Sanat eserlerini çağının aynası olarak kabul edersek mecmualar, tam da bu işlevi yerine getiren birinci el kaynaklardır. Tezimize esas olan eser, Konya Yazma Eserler Bölge Kütüphanesi’nde, 1591 numarada, Mecmû„a-i Eş„âr adıyla kayıtlı olan yazma şiir mecmuası ile Konya Karatay Yusuf Ağa Kütüphanesi’nde 10208 numarada şiir ve Münâcat Mecmû„ası adıyla kayıtlı olan şiir mecmuasıdır. Giriş bölümünde genel olarak mecmua kavramı hakkında bilgiler verildikten sonra birinci bölümde çalışmamıza esas olan şiir mecmuası, muhtevası (şair kadrosu, şiir şekilleri, vezinleri ve başlıkları) ve dış özellikleri açısından tanıtıldı. İkinci bölümde ise şiir mecmuasının transkripsiyonlu metni yer almaktadır. Bu bölümde mecmuada yer alan şiirler, şairlerin divanlarıyla mukayese edilmiş ve farklar dipnotlarda gösterilmiştir.
Classical Turkish Literature, which is known one of the richest literature in world literature in terms of its sources, acquired its this feature undoubtedly with the power of works it involves. Given countless works, so to say, among the products which have this perception’s distilled shape, there are (mecmû„a-i e?„âr), poem collection are the products that are collected works compiled by the people interested in poem who have a particular education level. If we consider art objects as the mirror of their era, mecmuas are the first hand sources which perform this function precisely. The work essential to our thesis is a manuscipt having characteristics of poetry anthology in Konya Provincial Manuscript Library, which is in number 1591 recorded as the name " Mecmû„a-i E?„âr (Poetry Mecmua)" and in Konya Karatay Yusuf Ağa Library, which is number 10208 rcorded as the name "?iir ve Münâcat Mecmû„ası (Poetry and Supplications Mecmua)".We gave information about the concept of the anthologies in the introductory chapter. In the first part, we introduced the work in terms of theirs content (poet staff, poetic forms, meters and titles) and exterior features. In the second part, the transcript of the poetry anthologies takes place. Also, in this part, the poems in the work were compared with those in the diwans of their respective poets, and the differences between them were shown in the footnotes.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2060
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşe Kaplan.pdf15.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on May 6, 2024

Download(s)

578
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.