Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2079
Title: Tek bindirmeli cam elyaf takviyeli malzemelerin darbe davranışlarının incelenmesi
Other Titles: Investigation of impact behavior of single fiber reinforced glass fiber reinforced materials
Authors: Doğan, Mete
Keywords: Kompozit Malzemeler
Tek Bindirmeli Kompozitler
Kompozit Plakaların Yapıştırılması
Darbe Analizi
Composite Materials
Single-Plated Composite Materials
Gluing of Composite Plates
Impact Analysis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, yapıştırma ile birleştirilmiş tek bindirmeli cam elyaf takviyeli kompozitlerin darbe davranışlarını içermektedir. İçerik olarak kompozit plakaların 20 mm, 40 mm ve 60 mm bindirme uzunluklarında 5 J, 10 J, 15 J, 20 J, 25 J ve 30 J enerjili darbe testlerini ve davranışlarını kapsamaktadır. 160x40 mm ebatlarındaki kompozit plakalar sıcak pres ile istenilen ölçülerde yapıştırılmış ve darbe testleri oda sıcaklığında (20 oC) gerçekleştirilmiştir.. Ayrıca vurucu ve üzerindeki kütle ile toplam ağırlığı 6.3 kg olup vurucu uç, yarı küresel ve çapı 12,7 mm çapında seçilmiştir. Test cihazında bulunan pnömatik çeneler, numunenin tüm kenarlarından sıkı bir şekilde tutacak şekilde ayarlanmış ve ortasındaki dairesel deliğin çapı 30 mm’dir. 40 x 160 mm ebadındaki numuneler tek bindirme ölçüsü 20 mm, 40 mm ve 60 mm olacak şekilde yapıştırıldıktan sonra sırasıyla yapıştırılan bölgenin merkezine 5 J, 10 J, 15 J, 20 J, 25 J ve 30 J‘ lük darbe enerjileri uygulanarak numunelerin davranışları incelenmiştir. Tüm bu deney sonuçları ve darbe davranışları incelendiğinde; darbe enerjisinin artmasına paralel olarak numunede yutulan enerjinin toplam enerjiye oranının da arttığı, bunun sonucu olarak da meydana gelen hasar miktarının artmakta olduğu görülmüştür. Ayrıca bindirme uzunluğu ne kadar fazla ise plakaların o kadar az çökmeye uğradığı ve kuvvet dayanımının da bir o kadar fazlalaştığı anlaşılmıştır.
This work deals with the impact behavior of single-stranded glass-fiber reinforced composites combined with bonding. The content includes impact tests and behaviors of J, 10 J, 15 J, 20 J, 25 J and 30 J in 20, 40 and 60 mm overlap length of composite plates. Composite plates with dimensions of 160x40 mm were bonded with hot press at desired dimensions and impact tests were carried out at room temperature (20 oC). In addition, the impact or and the mass with total weight of 6.3 kg were selected and the impact or tip was selected as semi spherical and 12.7 mm diameter. The pneumatic jaws on the tester are arranged to hold tightly all the edges of the sample and the diameter of the circular hole in the middle is 30 mm. The specimens of 40 x 160 mm were examined for the behavior of the samples by applying impact energy of 5 J, 10 J, 15 J, 20 J, 25 J and 30 J to the center of the bonded zone, respectively, after adhering with the single lap size of 20 mm, 40 mm and 60 mm . When all these test results and impact behaviors are examined, In parallel with the increase of the impact energy, the ratio of the total energy of the energy absorbed in the sample also increased, and as a result, the amount of the damage that occurred as a result increased. Moreover, it was understood that the longer the thrust length, the less the plates had collapsed and the more the strength was increased.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2079
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mete Doğan.pdf12.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

10
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.