Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2086
Title: Annelerin çocuklarına yönelik iletişim becerilerinin 5-6 yaş grubu çocuklarının iletişim becerileri üzerindeki yordayıcı etkisi
Other Titles: The influence of mother’s communication skills on 5-6 age group children communication skills
Authors: Höl, Şaban
Advisors: Fatma Nilgün Cevher Kalburan
Keywords: İletişim
Sözsüz İletişim
Anne-Çocuk İletişimi
Anne-Çocuk Konuşması
Communication
Nonverbal Communication
Mother-Child Communication
Mother-Child Conversation
Child Development
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, annelerin çocuklarına yönelik iletişim becerilerinin 5-6 yaş grubu çocuklarının iletişim becerileri üzerindeki yordayıcı etkisi incelenmiştir. Araştırmaya, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Antalya il merkezi, Manavgat, Finike, Alanya ilçelerinde bulunan kamu ve özel sektörlere ait anaokulu ve anasınıflarında eğitim gören 5-6 yaş grubu 436’sı erkek, 426’sı kız olmak üzere 862 çocuk ve anne katılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeline göre hazırlanmıştır. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Anne-Baba-Çocuk İletişimini Değerlendirme Aracı ve 5-6 Yaş Okul Öncesi Çocukları İçin İletişim Becerileri Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS ve AMOS programları kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde betimsel istatistikler ve gözlenen değişkenlerle yol analizi modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre annenin iletişiminin konuşma, dinleme, sözsüz iletişim, mesaj ve empati alt boyutları ile çocuğun iletişiminin aktif iletişimde bulunma, iletişimde diğerlerini dikkate alma, iletişimde kurallara uyma, karşısındakine olumlu tepki gösterme alt boyutları arasında anlamlı düzeyde ve pozitif yönde bir yordayıcı etkiye sahip olduğu görülmüştür.
The purpose of this study is to examine the predictive effect of mother's communication skills on children's communication skills in 5-6 year-old children. In the study, 436 boys and 426 girls between 5-6 years total of 862 children and mother participated who are educated in kindergartens and kindergartens belonging to the public and private sectors in the districts of Antalya province center, Manavgat, Finike and Alanya in 2015-2016 academic year. The research was prepared according to the relational screening model. The data of the study were collected through the Personal Information Form, the Parent-Child Communication Assessment Tool and the Communication Skills Questionnaire for Children 5-6 years old. SPSS and AMOS programs were used in the analysis of the data. In the analysis of the data were used descriptive statistics and path analysis model with observed variables. According to the results of the research, it has been found that mother's communication has a significant and positive predictive effect between communication, listening, nonverbal communication, message and empathy sub-dimensions and child's communication in active communication, considering others in communication, following rules in communication.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2086
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şaban Höl.pdf3.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

1,138
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.