Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2106
Title: Halk eğitimi merkezlerinin karşılaştığı sorunlar
Authors: Selçuk, Mehmet
Keywords: Halk Eğitimi Merkezi
Adult Education Center
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Temel hedefi yaş, cinsiyet, eğitim durumu ne olursa olsun tüm bireylerin öğrenimlerinin hayat boyu devam etmesini sağlamak olan, Halk Eğitimi Merkezleri (HEM) 1963 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Zaman içinde Türkiye’nin tüm İl ve İlçelerinde örgütlenerek, Milli Eğitimin temel hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapmaya devam etmektedirler. Küreselleşmeye bağlı olarak toplumların ve teknolojinin hızlı değişimi, çağımızda eğitimi, hiç olmadığı kadar önemli hale getirmiştir. Toplumların ve bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasının yolu, eğitimin sürekliliği ile mümkündür. Bu görevi yerine getirmekle yükümlü olan Halk Eğitimi Merkezlerinin değişen ihtiyaçlar karşısında varlıklarını devam ettirebilmesi için, yeniden yapılandırma ve yenileme zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, Denizli il genelindeki Halk Eğitimi Merkezlerinde çalışan Müdür ve Müdür Yardımcılarının kursların açılabilmesi için gerek fiziki mekân geren kurs temrin malzemelerin eksikliğini ifade etmeleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin yeniden yapılandırılması ihtiyacına yönelik çarpıcı bir bulgudur. Gözlemlerime dayanarak da söyleyebilirim ki kurslar bireylerin öğrendikleri kadar rahatladıkları, bir anlamda rehabilite oldukları yerlerdir. Dolayısıyla, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, çalışmalarını devam ettirebilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri için en az örgün eğitim kurumları kadar daha stratejik bir alan olarak görülmelidir. Araştırmada, Halk Eğitimi Merkezlerinde görevli yönetici, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerin kuruma ilişkin olumlu yöndeki imajları, bu kurumların toplumun büyük bir kesiminin kendini geliştirme ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir. Kurumların daha etkin ve saygın hale gelmesi için öncelikle fiziki kapasitesinin, eğitim niteliğinin, personel kalitesinin ve tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi yönünde çalışmalara ihtiyaç vardır.
The Adult Education Centers (HEM) was established in 1963 under the Ministry of National Education, which aims to ensure the continuity of education for all individuals, regardless of age, gender or educational background. Over time, they are organized in all provinces and districts of Turkey and continue to work towards the main objectives of National Education. The rapid change of society and technology due to globalization has made education at our age as important as ever. The way to increase the quality of life of societies and individuals is possible with the continuity of education. The necessity of restructuring and renewing the public education centers, which are obliged to fulfill this task, is required to continue their existence in the face of changing needs. In this study, it is a striking finding about the need of restructuring of the Directorates of Adult Education Centers in order to be able to open courses for the managers and managers who work in Public Education Centers in the province of Denizli and to express the lack of physical training materials. On the basis of observations, I can say that courses are places where people are as relaxed as they learn, in a sense rehabilitated. Therefore, the Public Education Center Directorates should be seen as a more strategic area than the formal education institutions, so that they can continue their work and sustain their assets. In the study, the director, the teacher, the master instructor and the trainees in the Adult Education Centers show that the positive images of the institution play an important role in meeting the self-development needs of a large part of the society. In order for institutions to become more effective and respected, there is a need to work primarily to strengthen physical capacity, educational quality, staff quality and publicity.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2106
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Selçuk.pdf514.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Mehmet Selçuk Onay.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

254
checked on May 27, 2024

Download(s)

2,682
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.