Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2118
Title: Üst GİS endoskopisi öncesi uygulanan İntravenöz Lidokain veya Topikal Lidokain’in hemodinami ve boğaz ağrısı üzerine etkilerinin araştırılması
Other Titles: The effects of intravenous lidocaine or topical lidocaine applied before upper gastrointestinal endoscopy on hemodynamics and throat pain
Authors: Özgen, Cansu
Advisors: Rıza Hakan Erbay
Keywords: IV Lidokain
Topikal Lidokain
QT Aralığı
IV Lidocaine
Topical Lidocaine
QT Interval
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Üst GİS endoskopisi, günübirlik işlem protokolü ile uygulanmakta olduğundan, taburculuk sonrası olası aritmiler gözden kaçabilmektedir. Çalışmamızda istenmeyen bu yan etkileri ortadan kaldırmak için üst GİS endoskopisi planlanan hastalara İV veya topikal verilen lidokainin hemodinami, boğaz ağrısı ve Qt aralığı üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık. Etik Kurul onayının alınmasından sonra Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji kliniğine 01.01.2017-28.02.2017 tarihleri arasında üst GİS endoskopisi yapılması için başvuran 18-65 yaş arası 90 hasta çalışmaya alındı. Hastalar rastgele 3 gruba ayrıldı; grup I; 1 mg/kg IV propofol indüksiyonu, grup II; 1 mg/kg IV propofol indüksiyonu ve %10 topikal lidokain 9 püskürtme (3 kez 10’ar saniye arayla 3 püskürtme (puff): 90 mg), grup III; 1mg/kg IV propofol indüksiyonu ve 1,5 mg/kg IV lidokain indüksiyonu verildi. İşlem öncesi ve sonrası EKG çekildi, hemodinamik verileri kaydedildi. İşlem sonrasında hastaların boğaz ağrısı olup olmadığı soruldu. SKB 3. dk değerlerinde 3 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttu (p=0,021). Grup I’in 3. dk SKB değerleri, grup II ve III’e göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşüktü. SKB 5. dk değerlerinde 3 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttu (p=0,012). Grup I’in 5. dk SKB değerleri, grup II ve III’e göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşüktü. Grup I SKB değerlerinde 3 ölçüm arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttu (p=0,018). Grup I’in SKB 1. dk değerleri, 3. dk ve 5. dk değerlerine göre anlamlı şekilde yüksekti. Grup II’de SKB değerlerinde 3 ölçüm arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttu (p=0,0001). Grup II’nin 1. dk SKB değerleri, 3. dk ve 5. dk değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti. Grup III’de SKB değerlerinde 3 ölçüm arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttu (p=0,0001). Grup III’ün 1. dk SKB değerleri, 3. dk ve 5. dk değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti. Grup I’de DKB değerlerinde 3 ölçüm arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttu (p=0,0001). Grup I’de 1. dk DKB değerleri 3. dk ve 5. dk değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti. Grup II’de DKB değerleri 3 ölçüm arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttu (p=0,0001). Grup II’de 1. dk DKB değerleri, 3. dk ve 5. dk değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti. Gruplar arasında postoperatif QTc değerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p=0,001). Sonuç olarak üst GİS endoskopi işlemi sırasında oluşan adrenerjik aktivasyona sekonder gelişen hemodinamik yanıtı baskılamada, QT ve QTc değerlerindeki artışı baskılamada 1.5 mg/kg IV lidokainin etkili olduğunu saptadık. Aynı zamanda puff lidokainin boğaz ağrısını gidermede yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.
Upper gastrointestinal endoscopy is being performed with the daily treatment protocol and possible cardiac arrhythmia after discharge may be overlooked. We aimed to investigate the effects of IV or topical lidocaine on hemodynamics, sore throat and Qt interval in gastrointestinal endoscopy patients to prevent undesirable side effects in our study. After approval by the Local Ethics Committee, 90 patients between the ages of 18-65 years who scheduled upper gastroendoscopy in Gastroenterology clinic of Pamukkale University Medical Faculty Hospital between 01.01.2017-28.02.2017 were enrolled to the study. Patients were randomly allocated into 3 groups. Patients in group I were given 1 mg/kg propofol induction intravenously (IV), and patients in group II were given 1 mg/kg IV propofol induction plus 10% topical lidocaine 9 puffs (3 puffs 3 times with 10 seconds interval: 90 mg), and patients in group III were given 1 mg/kg IV propofol induction plus 1.5 mg/kg IV lidocaine. Electrocardiograpic (ECG) and hemodynamic data were recorded before and after the procedure in all patients. After the procedure, the patients were asked if they had a sore throat. There was a statistically significant difference between the groups in SBP 3rd minute values (p=0.021). The 3rd minute SBP values of group I was statistically significantly lower than group II and III. There was a statistically significant difference between the groups in SBP 5th minute values (p=0.012). The 5th minute SBP values of group I was statistically significantly lower than those of groups II and III. There was a statistically significant difference between the 3 measurements of SBP values in Group I (p=0.018). In group I, the 1st minute values were significantly higher than the values of 3rd and 5th minutes. There was a statistically significant difference between the 3 measurements in SBP values in Group II (p=0.0001). In Group II, 1st minute SBP values were statistically significantly higher than the values of the 3rd and 5th minutes. There was a statistically significant difference between the 3 measurements in SBP values in Group III (p=0.0001). In Group III, the 1st minute SBP values were higher than the 3rd and 5th minute values. There was a statistically significant difference between the 3 measurements of DBP values in Group I (p=0.0001). In Group I, the 1st minute values of DBP were significantly higher than the values of 3rd min and 5th min. There was a statistically significant difference between the 3 measurements of DBP values in Group II (p=0.0001). In Group II, the 1st minute values of DBP were statistically higher than those of 3rd and 5th minutes values. There was a statistically significant difference in postoperative QTc measurements between the groups (p=0.001). It was concluded that 1.5 mg/kg IV lidocaine was effective in suppressing the hemodynamic response due to adrenergic activation and increase in QT and QTc values during upper gastrointestinal endoscopy. It also concluded that puff lidocaine is sufficient relieve for sore throat.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2118
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cansu ÖZGEN.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

122
checked on May 6, 2024

Download(s)

162
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.