Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2139
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTahsin Hancıoğlu-
dc.contributor.authorKocaman Akgül, Elif-
dc.date.accessioned2017-10-25T12:21:55Z
dc.date.available2017-10-25T12:21:55Z
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/2139-
dc.description.abstractCumhuriyet dönemi içerisinde her anlamda gerçekleşen yeniliklerin, sanatımızı da etkilemesi kaçınılmaz olmuştur. Cumhuriyet dönemi içerisinde ressamlarımızın birçoğu kişisel üslupları doğrultusunda içinde yaşadıkları toplumun maddi ve manevi tüm kültür öğelerini, yerel ve geleneksel unsurları çalışmalarına yansıtmışlardır. Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyet dönemi içerisinde pek çok eser vermiş olan Türk ressamlarımız arasından, toplumsal gerçeklikleri doğal bir yaklaşımla ele alıp oluşturdukları geleneksel tarzları doğrultusunda sanatsal üretimlerini gerçekleştirmiş on bir ressamımızı değerlendirmektir. Araştırmada Cumhuriyet döneminde geleneksel tarzda çalıştığını savunduğumuz; Hüseyin Avni Lifij, Abidin Elderoğlu, Turgut Zaim, Sabri Berkel, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Nuri İyem, Mustafa Aslıer, Cihat Burak, Mustafa Pilevneli ve Ergin İnan eserleri, işledikleri konular, tarzları, teknikleri, ifade biçimleri, benzerlikleri ve farklılıkları çerçevesinde ele alınmıştır. Nitel araştırma yöntemleri ile gerçekleştirilen bu çalışmada veri toplama tekniklerinden tarihi araştırma ve belgesel tarama yöntemleri kullanılmıştır. Belgesel taramanın temel koşulları doğrultusunda amaca uygun yayın taraması yapılmıştır. Nitel araştırma için gerekli olan geçerlik ve güvenirlik sağlanmıştır. Anadolu'yu keşfeden sanatçılarımız, Anadolu'nun her türlü kültürel değeri, geleneksel unsurları, köy ve kent yaşamı, tarihi olayları, dinsel temaları, doğa güzellikleri ve mimari özelliklerinden etkilenmiştir. Tüm bu değerleri özümseyip kendi yorumlarıyla tuvallerine yansıtırken farklı anlatım biçimleri kullanmışlar, Geleneksel konuları Batı resim teknikleriyle birleştirip bir sentez oluşturmuşlardır. Kimi toplumsal gerçekçi, kimi izlenimci, kimileride soyut kaligrafik ya da kübizmin etkisiyle çalışmıştır. Yaşamı içerisinde insanı, günlük kullanım eşyalarını, yörüklerin yaşamı, kilimlerimiz, yazmalarımız, hat ve minyatür sanatımız, çeşmelerimiz ve sokaklarımız vb. Anadolu insanına ait olan geleneksel unsurların hepsini çalışmalarında kullanmış, en ince ayrıntısına kadar resmetmişlerdir.en_US
dc.description.abstractIn the period of the Republic it has become inevitable for the affect of innovations in every sense, also our art. Many of our painters during the period of the Republic have reflected elements into their studies from local and traditional elements in accordance with their personal style, material and spiritual culture of the society in which they live. The purpose of this study is to evaluate eleven painters from the period of republic who gave many works and hadn't been affected from westernization process but handled social reality with a natural approach, went on working in a way by creating their own traditional style. What are the similarities and differences between their forms of expression, techniques, styles, issues they commited in their works who we defend that worked in a traditional style in the period of Republic named as; Hüseyin Avni Lifij, Abidin Elderoğlu, Turgut Zaim, Sabri Berkel, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Nuri İyem, Mustafa Aslıer, Cihat Burak, Mustafa Plevneli and Ergin İnan. This study is conducted by qualitative research methods and historical research, also documentary screening method is used as data collection technique. Documentary screening was conducted in accordance with the basic requirement of relevant literature. Required validity and reliability is provided by qualitative research. Our artists who discovered Anatolia, was influenced by Anatolia's all kinds of cultural values, traditional elements, village and city life, historical events, religious themes, beauty of nature and architectural features. When they assimilating and projecting all these values with their own interpretations on the canvasses, they have created a synthesis by combining Western painting techniques with traditional issues. Some worked under the influence of social-realistic, some impressionistic, some abstract calligraphic or cubism. They portrayed to the finest detail in their every all of the traditional elements of Anatolian people such as, People in life, tools of daily use, articles, comments, life, our rugs, our writing, our art of calligraphy and miniature fountains, streets etc.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMinyatüren_US
dc.subjectCumhuriyet Dönemi Türk Resmien_US
dc.subjectGeleneksel Tarzen_US
dc.subjectTürk Resim Sanatıen_US
dc.subjectTürk Ressamlaren_US
dc.subjectMiniatureen_US
dc.subjectTurkısh painting in Republic Perioden_US
dc.subjectTraditional Styleen_US
dc.subjectTurkısh Painting Arten_US
dc.subjectTurkısh Paintersen_US
dc.titleCumhuriyet Döneminde geleneksel tarzda çalışan Türk ressamlaren_US
dc.title.alternativeTurkish painters who worked in a traditional style in the period of Republicen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid9868-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid375685en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elif KOCAMAN AKGÜL YL.pdf3.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

94
checked on May 27, 2024

Download(s)

814
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.