Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2152
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNesrin Işıkoğlu Erdoğan-
dc.contributor.authorTetik, Gamzegül-
dc.date.accessioned2017-10-25T12:25:47Z
dc.date.available2017-10-25T12:25:47Z
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/2152-
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; dört-beş yaş (48-60 ay) grubu çocuklara diyaloğa dayalı hikâye okuma tekniği ile hikâye kitapları okunmasının çocukların dil gelişimine olan etkisini incelemektir. Çalışmanın örneklemini Uşak İl merkezinde Mili Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokullarına devam eden dört-beş yaş (48-60 ay) arasındaki 104 çocuk oluşturmaktadır. Çalışmada yer alan çocuklar rastgele olarak deney ve kontrol gruplarına yerleştirilmiştir. Çalışmada sadece deney grubuna diyaloğa dayalı okuma tekniği ile hikaye kitapları okunmuş ve kontrol grubunda herhangi bir işlem yapılmamıştır. Deney ve kontrol gruplarında yer alan çocukların tamamına çalışmaya başlamadan önce ön test uygulanmıştır. Bu noktada "Marmara Dil Gelişim Ölçeği" ve "Peabody Resim-Kelime Testi" kullanılarak dil gelişimi seviyeleri ölçülmüştür. 10 hafta süren uygulamanın sonunda iki gruptaki çocukların tamamına tekrar aynı testler son test olarak uygulanmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar dört-beş yaş (48-60 ay) grubu çocuklara diyaloğa dayalı okuma tekniği ile hikâye kitapları okumanın çocukların dil gelişimine olumlu katkı yaptığını göstermektedir. Diyaloğa dayalı okuma tekniği ile hikâye kitapları okunan deney grubu çocukların öntest ve sontest puanları arasındaki fark geleneksel yöntemle hikâye kitabı okunan kontrol grubu çocukların ön test ve son test puanları arasındaki farka oranla çok daha fazladır. Çalışma, diyaloğa dayalı okuma tekniği ile hikâye kitapları okunmasının çocukların dil gelişimlerine olumlu etkisini ortaya koymakta ve bu yönüyle literatüre katkı sağlamaktadır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the effects of dialogic reading on children's language development. 104 children four-five years (48-60 mouths) old attending public kindergartens in Uşak participated in this study. Participant children were randomly distributed to the experiment and control groups. In the experimental group books were read through dialogic reading and in the control group no treatment were used. Before the study started the pretests were administrated to the children both experimental and control groups. "Marmara Language Development Scale" and "Peabody Picture Vocabulary Test" used as pre and post tests to determine language development level of the children. 10 weeks dialogic reading treatment applied at the experimental group. At the end of this period, post tests were administrated both experimental and control groups. The research findings showed that dialogic reading made positive contributions to four-five years (48-60 month) old children's language development. The statistically significant differences were found the pre and post tests scores of the children at the experimental group. Additionally, the same significant differences were found between the experimental and control groups. This study revealed that dialogic reading had positive effects on children's language development and contributed to related literature.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectDiyaloğa Dayalı Okumaen_US
dc.subjectGeleneksel Okumaen_US
dc.subjectDil Gelişimien_US
dc.subject48­-60 Aylık Çocuklaren_US
dc.subjectDialogic Readingen_US
dc.subjectTraditonal Readingen_US
dc.subjectLanguage Developmenten_US
dc.subject48-60 Months old Childrenen_US
dc.titleDiyaloğa dayalı hikaye okuma tekniği ile okunan öykülerin 4-5 yaş (48-60 ay) çocuklarının dil gelişimine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of di?alogi?c readi?ng on four-fi?ve (48-60 months) years old chi?ldren's language developmenten_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid37624-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid385663en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gamzegül TETİK YL 27.01.2018.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

592
checked on May 27, 2024

Download(s)

4,142
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.