Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2153
Title: 6.sınıf öğrencilerinde dolaşım sistemi konusunda görülen kavram yanılgılarının giderilmesinde bilgisayar destekli kavram haritalarının etkisi
Other Titles: The effects of computer assisted concept map on overcoming 6th grade students' misconceptions of circulatory system
Authors: Akkuş, Gökhan
Advisors: Sacit Köse
Keywords: Kavram Yanılgıları
Bilgisayar Destekli Kavram Haritaları
Klasik Kavram Haritaları
Dolaşım Sistemi
Misconceptions
Computer Assisted Concept Map
Classic Concept Map
Circulatory System
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, Bilgisayar Destekli Kavram Haritalarının (BDKH) 6. Sınıf öğrencilerinde dolaşım sistemi konusunda görülen kavram yanılgılarının giderilmesine ve kavram haritasına yönelik tutumlarına etkisini Klasik Kavram Haritaları (KKH) ile karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada yarı deneysel model kullanılmıştır. Çalışmanın pilot uygulaması 2011-2012 eğitim öğretim yılında Van ilinde bir ilköğretim okulunda yapılmıştır. Asıl çalışma ise 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 56 öğrenci ile yapılmıştır. Bu araştırmada veri toplamak amacıyla, çalışma grubundaki öğrencilere kavram yanılgılarını belirleme aşamasında; "Kelime İlişkilendirme Testi" ve "Yarı Yapılandırılmış Mülakat" uygulanmıştır. Uygulama öncesi gruplara 2 hafta (8 saat) boyunca deney I grubuna Inspiration yazılımı ile kavram haritası eğitimleri verilirken, deney II grubuna klasik kavram haritaları ile ilgili eğitimler verilmiş ve öğrenciler örnek haritalar hazırlamışlardır. Ardından da dolaşım sistemi konusunda her iki grupta hem araştırmacı tarafından hazırlanan hem de öğrencilerin kendi oluşturdukları kavram haritalarından yararlanarak dersler 3 hafta (12 saat) boyunca araştırmacı tarafından sınıf ortamında işlenmiştir. Ders işlemelerinin tamamlanmasının ardından Dolaşım Sistemi Kavram Testi (DSKT) ve Kavram Haritası Tutum Ölçeği (KHTÖ) uygulama öncesi ve sonrası, kalıcılığı ortaya çıkarmak için ise son test uygulamalarından 4 ay sonra DSKT geciktirilmiş son test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklemli t-testi ve eşleştirmeli örneklemli t-testi kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından dolaşım sistemi konusuyla ilgili birçok kavram yanılgısı belirlenmiştir. Bu çalışma, dolaşım sistemi konusundaki kavram yanılgıların giderilmesinde ve konunun anlaşılmasında, Bilgisayar Destekli Kavram Haritaları'nın Klasik Kavram Haritaları'na göre daha etkili ve kavram yanılgılarındaki giderilme durumlarında daha kalıcı sonuçları olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca; deney II grubu ve deney I grubu öğrencilerinin tutumlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu fark deney I grubu lehine olmuştur.
The aim of this study was to compare the effectiveness of "Computer Assisted Concept Map" (CACM) oriented instruction with "Classic Concept Map" (CCM) oriented instruction on overcoming 6th grade students' misconceptions of circulatory system and also compare their attitudes toward concept maps. In this study, Quasi experimental model was followed because of using the preformed department of the students who designated the experimental I and experimental II groups randomly. Pilot study was performed at primary schools' 64 6th gadre students in Van. This main study was carried out during 2012-2013 at primary schools' 56 6th grade students in Çivril-DENİZLİ. In the study, to collect data "Word Association Test" and "Semi structured interview" were used to determine misconceptions about Circulatory System and before the study, Computer Assisted Concept Maps (CACM) instruction was applied for group I and Classical Concept Maps (CCM) instruction was applied for group II through a period 2 weeks (8 hours). After these instructions, students prepared the examples of concept map types about circulatory system, these concept map and researcher concept map were used to teach circulatory system through a period 3 weeks (12 hours) by researcher. "Circulatory System Concept Test" (CSCT), Attitude Scale towards Concept Map (ASTCM) were devised. Within these tests, CSCT was administered before, right after and four month after instruction, ASTCM was administered before and right after instruction. In analyzing the collected data, independent t test and paired sample t test were used. A lot of misconceptions about circulatory system were determined by researcher. This study proved that instruction through CACM is more efficient than CCM for groups' understanding and overcoming misconceptions in "circulatory system" topics and also, it was elicited there was a clear difference between experimental II groups' and experimental I groups' attitudes toward concept map before and after instuctions in favour of before. But, experimental I groups' differences much more than experimental II groups' differences. This difference has been in favor of the experimental group I.
Description: Bu çalışma PAUBAP tarafından 2009FBE028 nolu Yüksek Lisans tez projesi olarak desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2153
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gökhan AKKUŞ YL.pdf3.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

332
checked on May 6, 2024

Download(s)

2,188
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.