Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2163
Title: Prof. Dr. Cahit Kavcar'ın hayatı, eserleri, edebiyat ve Türkçe eğitimine katkıları
Other Titles: Prof. Dr. Cahit Kavcar's life, his works, his contributions to education of Turkish and literature
Authors: Nurettin Öztürk
Yılmaz, Merve
Keywords: Prof. Dr. Cahit Kavcar
Türkçe
Edebiyat
Eğitim
Öğretim
Turkish
Literature
Education
Teaching
Issue Date: 2013
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çalışma Prof. Dr. Cahit Kavcar’ın hayatını, eserlerini, Türkçe ve edebiyat eğitimine katkılarını ele almaktadır. Bu özgeçmiş çalışmasında; Kavcar’ın öğrencilik ve öğretmenlik yılları, sosyal ve akademik yaşantısı, yapıtları, öğrencileri, öğrencilerine yaptırdıgı çalışmalar ve kendisine ait kişisel görüşler yer almaktadır. Yukarıda bahsedilen her bölüm oldukça ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Çoğunlukla söyleşi ve kaynak tarama yöntemleri kullanılmıştır. Kavcar’ın yaşam ve yapıtlarının sistematik açıdan incelenmesi Türkçe eğitimi alanında olumlu bir örnek oluşturacaktır. Çalışma biyografik ve monografik niteliktedir.
The study has handled Prof. Dr. Cahit Kavcar’s life, his works, his contributions to Turkish and literature education. In this biographic study, Kavcar’s years of studentship and instructiveness, his social and academic life, his works, his students, the works get done to his students, personal opinions belonging to yourself have located. Each section mentioned above had been examined in considerable detail. interview and source scanning methods had been mostly used. The examination of Kavcar’s life and works from the systematical perspective, will set a positive example in the field the Turkish education. The study is biographical and monographical type.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2163
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Merve Yılmaz YL.pdf7.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.