Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2166
Title: Teaching English to young learners through task-based language teaching
Other Titles: Çocuklara göreve dayalı dil öğretim metodu ile İngilizce öğretimi
Authors: Turan Paker
Akbulut, Neriman
Keywords: Göreve Dayalı İngilizce Öğretimi
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
Yabancı Dil Olarak İngilizce
Task-Based Language Teaching
Young Learners
English as a Foreign Language
Issue Date: 2014
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Son zamanlarda, çocuklara yabancı dil olarak İngilizce öğretmeye tüm dünyada büyük bir ilgi vardır ve bu durum ülkemizde de yankı bulmaktadır. Fakat erken yaşta başlanmasına ve uzun yıllar alınan İngilizce eğitimine karşın çoğu İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenler gibi Türk öğrenciler de İngilizcede iletişim kuramamaktadır. Bu problemin çözümü için pek çok öneri yapılmaktadır. Göreve Dayalı İngilizce Öğretimi Metodu da bu alternatiflerden birisidir. Bu çalışma çocukların dil becerilerinin Milli Eğitim müfredatında belirtilen içerik ve konulara uygun olarak hazırlanan görevlerle geliştirilip geliştirilemeyeceğini bulmayı amaçlamıştır. Bu araştırmada Denizli Zehra Nihat Moralıoğlu Ortaokulu'nda yirmi bir 6. sınıf öğrencisi ile 10 hafta boyunca yürütülen bir eylem araştırması olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada hem niceliksel hem de niteliksel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Her dersi takiben araştırmacı tarafından o dersi değerlendirme formu doldurulmuştur ve öğrencilerse her dersin sonunda kendilerine verilen o dersle ilgili geri dönüt formunu doldurmuşlardır. Bunlara ek olarak uygulamanın beşinci ve onuncu haftalarında görüşme ve 10 haftalık uygulamanın başında ve sonunda öğrencilere motivasyon anketi uygulanmıştır. Verilerden elde edilen sonuçlar incelenmiş ve birbiri ile kıyaslanmıştır. Elde edilen bulgulara göre Göreve Dayalı Dil Öğrenme Metodunun çocuklar üzerinde ve sınıf atmosferinde yabancı dil öğrenmeye olumlu etkiler yaptığı ortaya çıkmıştır.
Lately, there has been a great interest in teaching English as a foreign language to young learners around the world, and it has found reflection in Turkey, too. Despite starting at a young age and having long years of education, like majority of EFL learners, Turkish students are unable to communicate in English. Several suggestions have been presented to overcome this drawback. One of them is to apply alternative approaches and methods rather than traditional methods. In this thesis, Task-Based Language Teaching (TBLT) has been chosen as one of these alternatives. This study aimed to find out whether young learners' language learning skills could be developed through tasks which were prepared in accordance with the language content and the topics proposed in the curriculum by the Ministry of Education. The study can be accepted as an action research conducted by an English language teacher in Denizli Zehra Nihat Moralıoğlu Secondary School with twenty-one 6th grade students, during 10 weeks. Both qualitative and quantitative research techniques were used in this study. In each lesson, the researcher filled a reflection form and the students were given a feedback sheet about lessons. Moreover, in the 5th and the 10th weeks, interviews were conducted and a questionnaire was administered in the 1st and the 10th weeks. In the end, the results were analyzed and compared to one another. The analysis of the data showed the positive impact of TBLT on both young learners and the classroom atmosphere.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2166
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neriman AKBULUT YL.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

532
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

1,480
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.