Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2171
Title: Ahmed Rasim'in "Yeni Sarf Dersleri" adlı eserlerinin metin çevirisi ve Türkçe eğitimi açısından incelemesi
Other Titles: Translations of Ahmed Rasi?m's "Yeni? Sarf Dersleri?" books and examining the perspective of Turkish education
Authors: Kılıç, Recep
Advisors: Bedri Sarıca
Keywords: Ahmed Rasim
Yeni Sarf Dersleri
Cumhuriyet'in İlk Yılları
Türkçe Eğitimi
Dil Bilgisi Öğretimi
Early Republic Period
Turkish Education
Grammar Education
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çalışmamıza konu olan Yeni Sarf Dersleri adlı ders kitapları, Ahmed Rasim'in 1924 İlk Mektepler Müfredat Programı'na göre ilkokul dördüncü ve beşinci sınıfların dil bilgisi derslerinde kullanılmak üzere 1924 yılında yazdığı iki kitaptır. Bu kitaplar, aynı tarihlerde ilkokulların sarf derslerinde kullanılmak üzere onay alan diğer sarf dersi kitaplarıyla birlikte 1928 yılında yapılan Harf İnkılâbı'na kadar ilkokullarda kullanılmışlardır. Çalışmamızda ilk olarak Ahmed Rasim'in Yeni Sarf Dersleri kitapları ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında dördüncü ve beşinci sınıflarda kullanılan diğer dil bilgisi kitapları hakkında bilgiler verilmiş ve ardından gelen bölümlerde Ahmed Rasim'in hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmamızın diğer kısımlarında Cumhuriyet'in ilk yıllarında ilkokulların eğitim programlarına ve Türkçe eğitiminin genel durumuna değinilmiş, Ahmed Rasim'in Yeni Sarf Dersleri Adlı kitaplarının ağırlıklı olarak dil bilgisi öğretimi açısından olmak üzere biçimsel açıdan ve Türkçe eğitiminin diğer alanları açısından incelemesine yer verilmiş ve ardından çalışmamıza konu olan kitaplarda kullanılan dil bilgisi terimleri ve kitapların tam metin çevirileri verilmiştir.
The Yeni Sarf Dersleri Books that the subject of our study written by Ahmed Rasim in 1924. This two books based on 1924 primary school curriculum and written for to be used in fourth and fifth grade of primary schools grammar lessons. This books and approved other grammar books had been used until 1928 Alphabet Revolution. In our study, the first we gave information about Ahmed Rasim's Yeni Sarf Dersleri books and used in the same period other fourth and fifth grade of primary schools grammar books. After that we gave information about Ahmd Rasim's life and his Works. In the other part of our study we touched on general condition of Turkish education and primary school curriculums during the early Republic Period and we examined Ahmed Rasim's Yeni Sarf Dersleri books the perspective of grammar education and the other area of Turkish education. After that we touched on formal characteristics of books and we gave place to text translations.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2171
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Recep KILIÇ YL.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 27, 2024

Download(s)

390
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.