Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2177
Title: The effectiveness of using corpus-based materials in vocabulary teaching [Master Thesis]
Other Titles: Corpus-temelli etkinliklerin ingilizce kelime öğretiminde etkinliği [Master Thesis]
Authors: Ergül, Yeliz
Advisors: Turan Paker
Keywords: Corpus-Based Activities
Concordance Lines
Corpora
Vocabulary Learning
Student Attitudes
Corpus Temelli Aktiviteler
Concordance Satırları
Kelime Öğrenimi
Öğrenci Tutumla
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: This study investigated the effectiveness of using corpus-based activities in English vocabulary learning. The purpose of the study was to investigate the effectiveness of corpus-based activities in vocabulary teaching instead of using traditional methods such as textbook activities and dictionaries in vocabulary teaching. Another purpose of this study was to examine students' attitudes towards corpus-based vocabulary activities. Thirty-four intermediate level preparation class students at a private university in Turkey participated in the study. There were two intact groups; the experimental group worked on concordance-based materials, whereas the control group used textbook and dictionary. The research was quasi-experimental research and included both quantitative and qualitative research instruments. As quantitative instruments, a proficiency exam, pre- and post tests and a questionnaire based on a 5 -point Likert scale were used. Interviews and learner diaries were used as qualitative instruments. The statistical analysis of the test results revealed that using corpus-based vocabulary activities were more effective than using a textbook. Additionally, our findings revealed that the students' attitudes were positive towards using corpus-based vocabulary activities.
Bu çalışma, corpus temelli etkinliklerin İngilizce kelime öğretiminde etkinliğini incelemiştir. Bu çalışmanın amacı, ders kitabı veya sözlükle kelime öğretiminin yerine corpus-temelli etkinliklerle kelime öğretiminin daha etkili olup olmadığını araştırmaktır. Bu çalışmanın diğer bir amacı ise öğrencilerin bu tür corpus temelli kelime etkinliklerine karşı olan tutumlarını anlamaktır. Bu çalışmada, Türkiye'de özel bir üniversitede eğitim gören, orta seviyede İngilizce bilgisine sahip otuz dört öğrenci yer almıştır. Denek grup corpus temelli etkinliklerle kelime öğrenmiştir; kontrol grup ise ders kitabı ve sözlük kullanmıştır. Bu çalışma, nitel ve nicel veri toplama araçları kullanılan yarı-deneysel bir çalışmadır. Bu çalışmadaki nitel veri toplama araçlarını bir yeterlilik testi, ön ve son testler ve öğrenci tutum anketi oluşturmaktadır. Nicel veri toplama araçları öğrenci görüşmeleri ve günlükleridir. Test skorlarının istatistiksel analizi göstermiştir ki corpus-temelli kelime etkinlikleri ders kitabındaki etkinliklerden daha etkilidir. Buna ek olarak, tutum anketine verilen yanıtların analizi öğrencilerin corpus temelli kelime etkinliklerine karşı olumlu tutumlara sahip olduklarını göstermiştir. Görüşme verileri ve öğrenci günlükleri de anket sonuçlarını desteklemiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2177
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yeliz ERGÜL YL.pdf1.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

368
checked on May 6, 2024

Download(s)

492
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.