Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2216
Title: Küresel krizin tekstil sektörüne etkisi: Denizli örneği
Other Titles: The impact of the global crisis on the textile sector: Denizli example
Authors: Baraç, Yeliz
Advisors: Halil Tunca
Keywords: Dünya Ekonomisi
Türkiye Ekonomisi
Denizli Ekonomisi
Tekstil Sektörü
Büyüme
İthalat
İhracat
World Economy
Turkish Economy
Denizli Economy
Textile Sector
Growth
İmport
Export
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı: Denizli kentinin geçmişten günümüze içinde bulunduğu ekonomik konjoktürden nasıl etkilendiği ve Türkiye ekonomisindeki tekstil sektörünün ne kadar payı olduğunu ortaya koymaktır. Ayrıca bölge ekonomisinde gelişen ve gelişmekte olan sanayinin önemli bir parçası haline gelmesini gerek devlet teşvikleri gerekse serbest dış ticaret koşullarında üretimin ve yatırımın nasıl şekillendiğini ele almaktır. Kent ekonomisi ekonomik politika ve dış piyasalardan zaman zaman etkilenerek dalgalansa da sürekli anlamda gelişim göstermektedir. Tekstil sektörü 2200 yıllık geçmişe dayanmaktadır. Ekonomi konjoktürel dönemlerde de girişimci firmalar sayesinde etkiyi en aza indirgeyerek etkilenmiş ve gelişmesine devam etmiştir. Türkiye ve dünya ekonomisinde yerini alan tekstil sektörü uygulanan kalkınmacı devlet politikaları ile de şekillenerek geçmişten günümüze yerini almış ve ulaşımın gelişmesi ile ihracat rakamlarını arttırmıştır.1997 yılında meydana gelen krizden olumsuz etkilense de bu krizden zararı en aza indirgeyerek çıkmıştır. 2000’li yıllarda meydana gelen Mortgage krizinden Türkiye ve Denizli ekonomisi olumsuz etkilenmiştir. Sonuç olarak; Denizli’de tekstil sektörü rakamları dönem dönem dalgalanma yaşasa da rakamlar ihracat oranlarında her zaman en büyük paya sahip sektör olarak göstermektedir.
The aim of this study is to show how the Denizli city is affected by economic conjuncture in the past and how much share of the textile sector in the Turkish economy.İn addition, it will be necessary fort he regional economy to become on important part of the developing and developing industry and for the goverment incentives to deal with the production and investmen in free foreign trade conditions.Urban economy is affected bu economic poicy and foreign markets from time to time.textile sector is based on 2200 years of history.İn the economic conjuncture periods the enterpreneurial firms were influenced and reduced to the most effective.The textile sector which takes place in the turkish and World economies ha been shaped by the applied evelopmental state policies and has increased its export figures with the development of transportations.The negative affedt on the crisis that broke out in 1997 was that crisis was reduced to the least loss.Turkey and Denizli economy were affected negatively took place in the year 2000.As a result; although the textile sector figures in Denizli have fluctuated periodically the figures Show that they always have the biggist share in export rates.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2216
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yeliz BARAÇ.docx1.12 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

90
checked on May 27, 2024

Download(s)

44
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.