Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2233
Title: Okul öncesi eğitimde sınıflarında kaynaştırma öğrencisi bulunan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar
Authors: Doğu, Müyesser Burcu
Keywords: Okul Öncesi Eğitim
Kaynaştırma Eğitimi
Özel Eğitim
Özel Gereksinimli Çocuk
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, kaynaştırma eğitiminin, okul öncesi eğitimde sınıflarında kaynaştırma öğrencisi bulunan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Kaynaştırma eğitiminde mevcut uygulamalar belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Nicel verilere dayalı betimsel çalışmaya örnektir. Araştırmanın evrenini 2016-2017 öğretim yılı II. yarıyılında Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı merkez ilçedeki bağımsız anaokullarında öğretmenlik yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışma grubu 158 öğretmenden oluşmuştur. Görüşme formu uygulanan 48 öğretmen, kıdemi en az 5 yıllık ve bulunduğu okulda en az 3 yıl çalışmış, özel gereksinimi olan öğrenci okutmuş öğretmenlerdir. Ölçme aracı olarak kullanılan “Öğretmen Görüşme Formu” Özlem ÇEREZCİ’ ye ait görüşme formundan yararlanılarak oluşturulmuştur. Toplanan veriler; Frekans, yüzde vb. temel istatistiksel çözümlemelerle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, okul öncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma eğitimi uygulamalarında öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine katılacak kişilere yeterli bilgilendirme yapıldığına inandığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili lisans eğitimlerinin yeterli olmadığı ve ayrıca hizmet içi eğitimlerle de yeterince desteklenmedikleri saptanmıştır. Öğretmenler kaynaştırma eğitiminde genel olarak kendi çabaları ile ilerlediklerini karşılaştıkları sorunlara bireysel olarak çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin çoğunlukla bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) hazırladığı, ancak uygulama konusunda yetersiz oldukları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin aile eğitim programlarını hazırlama ve uygulama konusunda da yetersiz oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerinin devam ettiği özel eğitim kurumları, RAM’ lar ve ÖGÇ’lerin doktorları ile yeterli düzeyde iletişim kurmadıkları belirlenmiştir. Yine öğretmenlerin ÖGÇ ile çalışırken en çok zorlandıkları konunun öğrenci sayılarının fazlalığı olduğu tespit edilmiştir. Tüm bunlara rağmen öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminin gerekliliğine inandığı, ÖGÇ’lerin eğitimi için kişisel çaba sarf ettiği ve kaynaştırma uygulamalarını önemsediği belirlenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2233
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Müyesser Burcu Doğu.docx102.36 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Müyesser Burcu Doğu onay.pdf345.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

912
checked on May 27, 2024

Download(s)

236
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.