Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2246
Title: Denizli ilinde görevli 112 personellerinin geçirdikleri iş kazaları
Other Titles: Working accidents to which 112 staff was exposed in the province of denizli
Authors: Yılmaz, Atakan
Advisors: Mustafa Serinken
Keywords: Acil Tedavi
Emergency Treatment
Acil Tıp
Emergency Medicine
Acil Tıp Servisleri
Emergency Medical Services
Denizli
Sağlık Personeli
Health Personnel
Trafik Kazaları
Traffic Accidents
İş Kazaları
Occupational Accidents
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Ülkemizde, 112 acil kurtarma ambulanslarında görevli sağlık personellerinin maruz kaldığı iş kazaları konusunda sağlıklı veriler yoktur. Diğer sağlık personeline göre daha fazla risk altında olduğunu düşündüğümüz bu çalışanlarda bir anket çalışması planladık. Maruz kaldıkları iş kazalarının tipleri, sıklığı ve sonuçlarını araştırdık. Denizli il genelinde 112 acil kurtarma ambulanslarında aktif çalışan sağlık personellerine yüz yüze görüşme ile anket çalışması yapıldı. Çalışmaya katılmak istemeyen ve çalışma süresince (2 ay) izinde olanlar çalışmadan dışlandı. Toplam 198 sağlık personelinden 141'i (%71,2) çalışmaya katılmıştır. 67 ATT (%47,5), 36 paramedik (%25,5), 21 şoför (%14,6), 9 sağlık memuru (%6,4), 7 hekim (%5,0) ve 1 hemşire (0,7) çalışmaya katıldı. Grubun yaş ortalaması 30,3±9,2, cinsiyet dağılımı ise eşitti (71 kadın, 70 erkek). Çalışırken %41,8'inin (n=59) bir ya da birden fazla trafik kazası geçirdiği belirlendi. Bu kazalar sıklıkla (n=47, %44,8) ambulansın başka bir araçla çarpışması ile oluşmuştu. 86'sı (%61,0) görevde iken kendisine hiç iğne batmadığını bildirdi. Bu tür bir iş kazasına maruz kalanlarda (n=55) olay sıklıkla (%47,5) hareket halindeki ambulansta IV girişim sırasında gerçekleşmişti. Çalışanların kan veya vücut sıvılarının göz ile teması şeklinde bir iş kazasına maruz kalıp kalmadığı sorgulandığında %71,6'sı (n=101) maruz kalmadığı belirlendi. Çalışırken iş kazası (iğne batması, kesici delici alet yaralanmasını, kan veya vücut sıvıları ile göze temas vb) geçirdiğini bildirenlerde, bu kazaların %41,0 ambulans hareketi nedeniyle olduğu saptanmıştır. İğne batması, kesici delici alet yaralanmasını, kan veya vücut sıvıları ile göze temas şeklinde iş kazalarından herhangi birini geçirenlere (n=91), bu kazaları rapor edip etmediği soruldu. Sadece %8,8'inin (n=8) olayı rapor ettiği belirlendi. Karşılaşabilecekleri iş kazalarına yönelik eğitim alıp almadıkları sorusuna 96'sı (%68,0) evet yanıtı verdi. 112 acil kurtarma ambulanslarında görevli personelde iş kazalarının sıklıkla hareket halindeki ambulans ta gerçekleştiği ve iş kazalarının çoğunun rapor edilmediği belirlenmiştir. 112 çalışanlarının maruz kalabilecekleri olası iş kazalarına yönelik eğitim alması sağlanmalıdır.
No solid data exist about the working accidents to which medical staff in charge of 112 emergency rescue ambulances is exposed in our country. Our survey was carried out to gain an insight into these employees who, we think, are at a higher risk than other medical staff. The kind, frequency, and results of the working accidents to which they were subjected were all investigated. The medical staff in charge of 112 emergency rescue ambulances across the province of Denizli was given questionnaire forms to be filled in through face-to-face interview method. The 112 staff who didn?t wish to take part in the study or were on leave at the time of the study (2 months) was excluded in the survey. 141 (%71,2) out of 198 medical staff in total took part in the survey. 67 EMTs (emergency medical technicians) (%47,5), 36 paramedics (%25,5), 21 drivers (%14,6), 9 health officers (%6,4), 7 physicians (%5,0) and 1 nurse (0,7) were included in the study. The average age of the study group 30,3±9,2 was equivalent (71 women and 70 men). 41,8% of them (n=59) were reported to have undergone a traffic accident at work once or more than once. Most of the accidents (n=47, %44,8) took place as a result of the ambulance's crashing into another vehicle. 86 of them (61,0%) reported that they were not pricked with a needle while working. In the case of those exposed to this sort of working accident (n=55), the incident often (%47,5) occurred during the attempt IV in the travelling ambulance. When it comes to whether the staff was subjected to a working accident like their blood? or body fluid?s contact with their eye, 71,6% of them (n=101) were reported not to be exposed to such a case. For those reporting that they had a working accident (pinpricks, penetrating stab wounds, the eye?s contact with the blood and body fluid, etc.), 41,0% of these accidents were observed to result from the travelling ambulance. Those having suffered either of pinpricks, penetrating stab wounds, the eye?s contact with the blood and body fluid (n=91) were asked whether they had reported these accidents or not. It turned out that only 8,8% of them (n=8) had reported the incident. When asked whether they had received a training for potential working accidents, 96% of them (%68,0) replied as ?yes?. It was established that for the medical staff in charge of the 112 emergency rescue ambulances, working accidents often occur in the travelling ambulance, and that most of the working accidents aren?t reported. 112 staff should be encouraged to receive training for potential working accidents that they may encounter.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2246
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ATAKAN YILMAZ.pdf678.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

222
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

242
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.