Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2252
Title: Ratlarda termal injuriye bağlı oluşan gastrik mukozal hasarda trimetazidinin koruyucu etkisi
Authors: Yalçın, Arzu Didem
Advisors: Ali Keskin
Keywords: Gastroenteroloji
Gastroenterology
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: TMZ kan akımı üzerine olan etkilerinden dolayı kardiyoloji pratiğinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ancak hu ilacın gastrointestinal sistem üzerindeki etkileri özellikle de gastrik mukozayı koruyucu özelliği çok bilinen bir konu değildir. Bu çalışmada, ratlarda termal yanığa bağlı olarak oluşan gastrik mukozal hasar modelini kullanarak, TMZ'in koruyucu rolü araştırılmış, ayrıca serbest oksijen radikal ler iyle olan ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada 29 adet Wistar cinsi dişi rat kullanılmıştır. Ratlar 3 randomize gruba ayrılmıştır. Grup 1 ve Grup 11 ratlar sırt bölgelerinde total vücut yüzeyinin %30'unu oluşturacak şekilde yanık oluşturulmak amacıyla 99°C kaynar suya 10 sn süreyle daldırıldı. Grup III (kontrol) ratlar ise 21°C suya daldırıldı. Yanıktan hemen sonra Grup II (TMZ verilen) ratlara intraperitoneal olarak 2 ml SF içinde TMZ verildi. Diğer gruplara 2 ml SF intraperitoneal olarak verildi. İşlemden 6 saat sonra tüm ratlar yüksek doz anestetik verilerek sakrifiye edildi ve mideleri alınarak büyük kurvatur boyunca açıldı. Lezyonlar öncelikle makroskopik olarak ve mikroskopik olarak değerlendirildi. Dokuda MDA, MPO ve GSH düzeyleri ölçüldü. Sonuç: Ratlarda termal yanıkta oluşturulan strese bağlı gastrik mukozal hasarda TMZ koruyucu etki göstermektedir. Bu çalışma TMZ tedavisi MDA ve MPO düzeylerini düşürmekte, GSH/GSSG oranları üzerinde önemli bir etki oluşturmamaktadır.
TMZ has been used for a long time in cardiology practice for its effects on blood flow. But its effect on gastrointestinal tract, and especially protective effect on gastric mucosa is not a well known subject. In this study by using gastric mucosa injury model due to thermal injury in rats, the protective effect of trimetazidine was investigated, besides its relation with free oxygen radicals evaluated. A total of 29 Wistar type female rats used in the study. Rats are divided into three groups. Rats in the first and second groups are taken into water of 99°C about 10 seconds in order to perform thermal injury on back which is approximately 30% of the whole body surface. Rats in the third group (control) are taken into water that is 21°C. After thermal injury 2 ml of saline including trimetazidine is given intraperitoneally to the rats.Two mlof saline is also given to the rats in the other two groups. All rats are sacrified six hours after the experiment, and their stomach are opened through teh great curvature. All lesion are evaluated macroscopically and microscopically. Tissue MDA, MPO and GSH levels are measured. Results: TMZ has a protective effect on gastric mucosal due to thermal injury in rats. TMZ decreases MDA and MPO levels, but no effect on GSH/GSSG levels.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2252
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arzu Didem Yalçın.doc7.05 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on May 6, 2024

Download(s)

14
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.