Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2277
Title: Prostata ait benign glandüler yapılar, yüksek dereceli prostatik intraepiteliyal neoplazi ve adenokarsinomlarda IMP-3 ekspresyonunun belirlenmesi
Other Titles: Immunohistochemical expression of IMP3 in benign glandular structures, high grade prostatic intraepithelial neoplasia, and adenocarcinomas
Authors: Tosun Yıldırım, Hülya
Advisors: Nilay Şen Türk
Keywords: Adenokarsinom
Adenocarcinoma
Neoplazm Evreleri
Neoplasm Staging
Prostat
Prostate
Prostat Hastalıkları
Prostatic Diseases
Prostat Neoplazmları
Prostatic Neoplasms
Prostat Spesifik Antijeni
Prostate Specific Antigen
RNA-Haberci
RNA-Messenger
İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü II
Insulin Like Growth Factor II
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Prostat adenokarsinomu, gelişmiş ülkelerde erkeklerde, en sık görülen kanserdir ve kansere bağlı ölümler sıralamasında akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Günümüzde prostat adenokarsinomlarında tanımlanan prognostik faktörler içinde preoperatif serum PSA değeri, TNM sistemi esas alınarak evreleme, histopatolojik derece ve cerrahi sınırlar klinik olarak hasta takibinde en önemli ve faydalı parametreleri oluşturmakla birlikte, prostat adenokanserleriyle ilgili çalışmalarda kullanılan belirteçlerin hiçbirisi, klinik uygulamaya geçirilememiştir. Onkofetal bir protein olan IMP-3, mesane ve böbrek tümörlerini içeren birçok organda yapılan çalışmada agresif gidişli tümörlerle ilişkili bulunmuştur. Amacımız, benign prostatik glandlar, yüksek dereceli PIN ve prostat adenokarsinomlarında IMP-3 ekspresyon farkına bakarak, prostat adenokarsinomlarının patogenezindeki rolü aydınlatmaya çalışmaktır. Gruplar arasında ekspresyon yönünden anlamlı farklılık bulunduğu taktirde, IMP3'ün prostat adenokarsinomlarının gelişme sürecinde malign transformasyon açısından rutin uygulamada bir immünohistokimyasal belirleyici olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada 70 adet prostat adenokarsinom olgusunda ve bunlara eşlik eden yüksek dereceli PIN alanları ile benign glandüler yapılar, immunohistokimyasal olarak IMP3 ekspresyonu açısından değerlendirildi. Çalışmada yer alan 70 adet prostat adenokarsinom olgusunda ve bunlara eşlik eden yüksek dereceli PIN alanları ile benign glandüler yapılarda IMP-3 ekspresyonu saptanmadı. Olgu sayımız sınırlı olmakla birlikte elde ettiğimiz bulgular, IMP-3 proteinin prostat adenokarsinomlarının patogenezinde yer almadığını ve IMP-3 ekspresyon durumunun prostat adenokarsinomlarında tanısal amaçlı kullanılamayacağını göstermektedir.
Prostate cancer is the commonest cancer in developed countries in the men and is the second only to lung cancer as a cause of death. Today, prognostic factors identified in prostate carcinoma including preoperative serum PSA, TNM staging system, histological grade and surgical margin status are clinically the most important and useful parameters. However all of the markers used in studies of prostate cancers, has not been useful in clinical practice. An oncofetal protein IMP-3 has been demonstrated to be associated with aggressive tumor behavior at many organs including urothelial tumors and renal cell carcinoma. Our aim is to investigate the expression status of IMP-3 in benign prostate glands, high grade PIN and prostate adenocarcinoma, and to determine the role of the IMP-3 in pathogenesis of prostate adenocarcinoma. If there is significant difference in IMP-3 expression among these groups, it was thought that IMP-3 may have a role in the malignant transformation of prostate adenocarcinomas as an immunohistochemical marker. In this study, 70 prostate adenocarcinoma cases, accompanied with high grade PIN and benign prostate glands were evaluated by immunohistochemistry for the expression of IMP3. IMP3 expression was not seen in any of the 70 prostate adenocarcinoma, high grade PIN and benign prostate glands. Although the number of our cases was limited, our results suggested that IMP-3 protein expression was not included in the pathogenesis of the prostate adenocarcinomas and IMP-3 expression status cannot be used for diagnosis of prostate adenocarcinomas.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2277
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hülya Tosun Yıldırım.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 6, 2024

Download(s)

116
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.