Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2281
Title: Minosiklin ve nilvadipinin tekrarlayan dört damar oklüzyon yöntemiyle beyin iskemisi oluşturulan sıçanlarda davranışsal ve biyokimyasal etkileri
Other Titles: Effect of minocycline and nilvadipine on biochemical and behavioral changes induced by repeated 4-vessel occlusion ischemia in rats
Authors: Kaya, Ertuğrul
Advisors: İzzettin Hatip
Keywords: Tekrarlayan Dört Damar Oklüzyon Yöntemi
Repeated 4-Vessel Occlusion Ischemia
Minosiklin ve Nilvadipin
Minocycline and Nilvadipine
Sıçanlar
Rats
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Minosiklin ve nilvadipin farklı nöronal hastalık modellerinde nöron koruyucu etki gösteren farklı gruptan ilaçlardır. Dört damar oklüzyon modeliyle oluşturulan tekrarlayıcı, geçici tüm beyin iskemisi modeli, deney hayvanlarında seçici hipokampal zedelenme ve sekiz kollu labirent sınamasında bellek bozukluğuna neden olmaktadır. Dokudaki reaktif oksijen türevleri nedeniyle oluşan hücre ölümünün göstergesi olarak malondialdehid düzeyi ölçümü kullanılmaktadır. Çalışmamızda profilaktik olarak kullanılan minosiklin ve nilvadipinin, tekrarlayıcı geçici beyin iskemisi oluşturulan sıçanlardaki bellek bozukluğuna olan davranışsal etkisinin ve hipokampal malondialdehid düzeyine olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamızda 29 adet erkek Wistar sıçana dört damar oklüzyon modeli uygulandı. Bellek işlevi sekiz kollu labirentte değerlendirildi. Sham, iskemi-kontrol, minosiklin ve nilvadipin grupları kullanıldı. Minosiklin ve nilvadipin, iskemi öncesi 7 gün boyunca intraperitoneal olarak sırasıyla 45 ve 3,2 mg/kg/gün dozunda verildi. skemiden bir hafta sonra denekler dekapite edilerek hipokampal malondialdehid düzeyleri ölçüldü. skemi, doğru seçimleri azalttı ve yanlış seçimleri arttırdı (p<0,001), böylece yakın belleği bozdu. Minosiklin doğru seçimleri artırdı (p<0,001) ve yanlış seçimleri azalttı (p<0,04), böylece yakın bellek bozukluğunu iyileştirdi. Nilvadipin de doğru seçimleri artırıp (p<0,002), yanlış seçimleri azaltarak (p<0,05) yakın bellek bozukluğunu düzeltti. skemi malondialdehid düzeylerini artırdı (p<0,001). Minosiklin (p<0,001) ve nilvadipin (p<0,001) artışı azalttı. Nilvadipin minosikline göre daha fazla azalma sağladı (p<0,01) Proflaktik minosiklinin ve nilvadipinin, dört damar oklüzyon iskemisinin neden olduğu bellek bozukluğunu iyileştirdiği ve hipokampal malondialdehid artışını azalttığı çalışmamızda kanıtlanmıştır. Minosiklin ve nilvadipinin riskli gruplarda profilaktik kullanımı, hipokampal hücre ölümünü azaltarak iskemiye bağlı olarak oluşabilecek bellek bozukluğunu engelleyebilir.
Minocycline is a second generation tetracycline that has high lipophilic property. Recently, it has been found that, this drug could provide neuroprotection in animal models of global brain ischemia. Nilvadipine is a dihydropyridine derivative antihypertensive drug with emanating neuroprotective properties. Repeated four vessel occlusion ischemia induces memory impairment and selective hippocampal degenerative changes. This study aimed at investigating the prophylactic effect of minocycline and nilvadipine on memory impairment and biochemical changes caused by four vessel occlusion ischemia in rats. We used Wistar male rats. The memory was evaluated by measuring the correct and error choices in 8-armed radial maze. The ischemia-reperfusion-induced damage was evaluated by measuring level of malondialdehyde in the hippocampus using thiobarbituric acid method. Ischemia impaired memory performance by decreasing the correct choices and increasing the error choices (p<0,001). Minocycline improved the performance by increasing the correct choices (p<0.001) and decreasing the error choices (p<0.04). Nilvadipine improved the performance by increasing the correct choices (p<0.002) and decreasing the error choices (p<0.05). Ischemia elevated malondialdehyde level (p<0.001), whereas minocycline (p<0.001) and nilvadipine (p<0.001) decreased the elevated malondialdehyde. However, nilvadipine-induced reduction of malondialdehyde was greater (p<0, 01) than that obtained with minocycline. In conclusion, prophylactic treatment with minocycline and nilvadipine, improves memory impairment and decreases hippocampal malondialdehyde increment caused by four vessel occlusion in rats.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2281
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ERTUĞRUL KAYA.pdf888.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

186
checked on May 6, 2024

Download(s)

58
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.