Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2283
Title: Displastik nevüslerde 3 özellik kontrol listesi, 7 özellik kontrol listesi, ABCD ve patern analizi skorlamalarının karşılaştırılması ve histopatolojik korelasyon
Other Titles: Comparison of 3 point checklist, 7 point checklist, ABCD and pattern analysis scoring systems and histopathologic correlation in dysplasic nevi
Authors: Çeşme, Esen
Advisors: Şeniz Ergin
Keywords: Displastik Nevüs
Dermoskopi
Skorlama Sistemleri
Histopatolojik Korelasyon
Dysplastic Nevus
Dermoscopy
Scoring Systems
Histopathologic Correlation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Displastik nevüsler (DN); akkiz, genellikle irregüler şekilli, histolojik olarak atipileri ispatlanabilen melanositik nevüslerdir. DN?ler potansiyel melanom öncüleri olmaları bakımından oldukça önemlidir. Bu nedenle DN ve benign melanositik nevüsleri ayırt etmek gerekmektedir. Günümüzde bu amaçla, noninvaziv tanısal bir yöntem olan dermoskopi sık kullanılmaktadır. Son yıllarda melanositik lezyonların tanısında kesin bir doğruluğa ulaşabilmek adına birçok dermoskopik skorlama geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı; dermoskopik skorlamalardan 3 özellik kontrol listesi, 7 özellik kontrol listesi, ABCD ve patern analizi skorlama sistemleri ve histopatolojik özellikler arasındaki korelasyonun araştırılarak, DN tanısındaki dermoskopik yapıların ve dermoskopik skorlama sistemlerinin önemini belirlemektir. Çalışmamıza, biyopsi alınan 26 melanositik lezyon ve biyopsi alınmayan 5 melanositik lezyon olmak üzere, toplam 29 hastanın 31 lezyonu dahil edildi. Klinik olarak DN tanısı konulan melanositik lezyonlar görüntülendi ve biri deneyimi sınırlı, ikisi deneyimli olmak üzere 3 klinisyen tarafından birbirinden habersiz şekilde, 3 özellik kontrol listesi, 7 özellik kontrol listesi, ABCD kuralı ve patern analizine göre değerlendirildi. Çalışmamızın sonucunda en yüksek sensitivite ABCD kuralı ve 7 özellik kontrol listesinde (%100-%100), en yüksek spesifite patern analizinde (%55.6), en yüksek tanısal doğruluk oranı ise patern analizi ve 3 özellik kontrol listesinde (%57.6-%53.8) saptandı. Çalışmaya dahil edilen 31 melanositik lezyonun 26?sının histopatolojik olarak incelenmesi sonucunda, 8 tanesi (%25.8) DN olarak kaydedildi. Bu veriler doğrultusunda yüksek sensitiviteye ve tanısal doğruluk oranına sahip bulunan 3 özellik kontrol listesinin yeterli deneyimi olmayan dermoskopi kullanıcıları için uygun bir tarama yöntemi olduğunu düşünmekteyiz.
Dysplastic nevi (DN) are acquired, usually irregular shaped melanocytic nevi whose atypia can be proved histologically. DN are very important as they are potentially melanoma precursors. Thus it?s necessary to discriminate the DN from benign melanocytic nevi. At the present time a non-invasive diagnostic technique, dermoscopy, is used widely for this purpose. Recently, several dermoscopic scoring have been developed to acquire a decisive accuracy for the diagnosis of melanocytic nevi. The aim of this study is to identify the dermoscopic structures in DN diagnosis and the significance of the dermoscopic scoring systems, by ascertaining the 3-point checklist, the 7-point checklist, the ABCD rule and pattern analysis and the correlation between the histopathological characteristics. A total of 31 lesions from 29 patients consisting of 26 melanocytic lesions with and 5 melanocytic lesions without histopatologic examination were included. Melanocytic lesions that are clinically diagnosed as DN were assessed with the 3-point checklist, the 7-point checklist, the ABCD rule and the pattern analysis by 3 clinicians, one with limited experience and two with decent experience, in a blinded manner. As a result the highest sensitivity was found with the ABCD rule and the 7-point checklist (100%- 100%), the highest specifity was found with the pattern analysis (55.6%), the highest diagnostic accuracy was found with pattern analysis and the 3-point checklist (57.6%-53.8%, respectively). After examining the 26 melanocytic lesions from the 31 melanocytic lesions included to the study, 8 (25.8%) of them were recorded as DN. According to the study results we think that the 3-point checklist, which has the highest spescifity and diagnostic accuracy, and is a suitable screening method for inexperienced dermoscopy users.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 17.05.2011 tarih ve 2011TPF015 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2283
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ESEN ÇEŞME.pdf907.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

90
checked on May 6, 2024

Download(s)

198
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.