Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2288
Title: Normal apendiksin degerlendirmesinde düşük doz helikal BT incelenmesi
Other Titles: Evaluation of the normal appendix at low-dose helical CT
Authors: Boyacı, F. Nurefşan
Advisors: Nevzat Karabulut
Keywords: Düşük Doz Helikal BT
Low-Dose Helical CT
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Normal apendiksin değerlendirilmesinde düşük doz helikal BT incelemesi F. Nurefşan Boyacı Amaç: Kontrastsız düşük doz ve standart doz helikal BT ile normal apendiksin görüntülenme sıklığının ve görülebilirliğini etkileyen faktörlerin araştırılması. Gereç ve yöntem: Akut yan ağrısı şikayeti ile başvuran 68 hastanın kontrastsız SDBT ve DDBT tetkikleri hastaların cerrahi öykülerinden habersiz iki bağımsız radyolog tarafından değerlendirildi. Efektif tüp akımı SDBT incelemesinde 170mA, DDBT'de 30 veya 50 mA idi. Her iki dozda apendiksin görünümü değerlendirildi ve DDBT bulguları standart doz verileri ile karşılaştırıldı. Bulgular: Her iki radyoloğun ortalama duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif ve negatif prediktif değerleri ve normal apendiksi göstermedeki doğrulukları SDBT'de sırasıyla %78, %100, %100, %31 ve %80 idi. DDBT'de ise %73, %92, %99, %24 ve %74 olarak hesaplandı. Normal apendiksin gösterilmesinde iki değerlendirici arasında SDBT (ĸ=0.610) ve DDBT'de (ĸ=0.703) iyi derecede görüş birliği vardı. Apendiks görülmesinde iki radyolog arasında SDBT ve DDBT'de istatiksel olarak anlamlı fark izlenmedi. SDBT ve DDBT'de abdomen ölçümleri ve viseral, periçekal yağ ile apendiks görülmesi arasında anlamlı bir korelasyon yoktu. Ortalama efektif radyasyon dozu 30 mA'da 1.7 mSv, 50 mA'da 2.8 mSv ve 170 mA'da 9.6 mSv olarak hesaplandı. Sonuç: Kontrastsız düşük ve standart doz helikal BT ile normal apendiks yüksek doğrulukla ve değerlendiriciler arasında iyi derecede görüş birliğiyle gösterilebilir.
Evaluation of the normal appendix at low-dose helical CT. F. Nurefşan Boyacı Purpose: To determine the visualization rate of the normal appendix on low-dose and standard-dose unenhanced CT, and to evaluate the variables that may influence the visualization of the appendix. Materials And Methods: Low-dose (LDCT) and standard-dose (SDCT) unenhanced helical CT examinations of the 68 consecutive patients who presented with acute flank pain were evaluated by two independent radiologists who were blinded to patients surgical history. The effective tube current was 170 mA at SDCT, and reduced to 30 or 50 mA at LDCT evaluation. Images at each dose sets were evaluated for the visualization of appendix, and LDCT findings were compared with data of standard-dose. Results: The means for the two reviewers? sensitivity, specificity, positive and negative predictive values, and accuracy of visualization of normal appendix at SDCT and LDCT were 78% vs 73%, 100% vs 92%, 100% vs 99%, 31% vs 24% and 80% vs 74%, respectively. There is a good interobserver agreement for normal appendix visualization both at SDCT (ĸ=0.610) and LDCT (ĸ=0.703). For appendix visualization, there is no statistically significant difference was observed at SDCT and LDCT between two radiologists. There was no significant correlation in the appendix visualization neither with abdominal dimensions nor with visceral or pericecal fat at both SDCT and LDCT. The calculated mean effective radiation dose was 1.7 mSv at 30 mA, 2.8 mSv at 50 mA, and 9.6 mSv at 170 mA. Conclusion: Low-dose and standard-dose unenhanced helical CT can visualize a normal appendix with a high accuracy and good interobserver agreement.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2288
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
F. NUREFŞAN BOYACI.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

66
checked on May 27, 2024

Download(s)

2,832
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.