Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2290
Title: Mesane kanseri olgularında AKT1 ve PI3KCA gen polimorfizmlerinin varlığının saptanması
Other Titles: To investigate AKT1 and PI3KCA gene polymorphisms in urinary bladder cancer cases
Authors: Saadettin Yılmaz Eskiçorapçı
Baran, Fatih Veysel
Keywords: Fosfatidilinozitoller
Phosphatidylinositols
Genler
Genes
Mesane Neoplazmları
Urinary Bladder Neoplasms
Polimorfizm-Genetik
Polymorphism-Genetic
Issue Date: 2012
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: AKT1 ve PI3CKA yolağı, hücre büyümesi, proliferasyonu ve yaşamı gibi birçok önemli işlevi regüle etmektedir. AKT1 ve PI3CKA sinyal iletim yolağının anormal aktivasyonu birçok kanser türünde tanımlanmıştır. Bu çalışmada AKT1 ve PI3CKA gen polimorfizmleri ve mesane kanseri arasındaki ilişki 47 hasta ve 25 kontrol grubu verileri değerlendirilerek araştırıldı. PI3KCA gen polimorfizmine sahip bireylerde mesane kanserine yakalanma riskinin artmış olduğu, buna karşın AKT1 gen polimorfizmi ile mesane kanseri gelişme riski arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptandı.
AKT1 and PI3KCA pathway regulates many important functions such as cell growth,proliferation and life.Abnormal activation of AKT1 and PI3KCA signal transmition has been described in many cancer types.In this study we have investigated the relationship between urinary bladder cancer and AKT1 and PI3KCA gene polymorphisms from the data of 47 urinary bladder cancer and 25 healthy cases.We have described that the people who have got PI3KCA polymorphism have an increased risk of urinary bladder cancer.How about we didn?t find such an increased risk in the people who have AKT1 gene polymorphism.
Description: Bu tez Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2011TPF041 nolu proje numarası ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2290
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FATİH VEYSEL BARAN.pdf8.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.