Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2297
Title: Denizli ilinde ilköğretim çağındaki çocuklarda puberte evrelerinin yaşlara göre dağılımı ve puberteyi etkileyen faktörler
Other Titles: Pubertal stages according to age and factors of affecting puberty in school children in Denizli province
Authors: Kurt, Funda
Advisors: Serap Semiz
Keywords: Denizli
Çocuklar
Children
Puberte Evreleri
Pubertal Stages
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Son yıllarda normal pubertal gelişimin zamanlaması konusuna ilgi artmıştır. Bu çalışmada pubertal gelişimde yüzyılın eğiliminin olası etkisini araştırmak üzere, Denizli'de yaşayan okul çocuklarının pubertal durumları değerlendirildi. Metod: Çalışmada kırsal ve kentsel bölgede yaşayan 6-16.5 yaş arasında 1562 kız, 1749 erkek çocuk yer aldı. Kilo ve boy ölçüldü, VK hesaplandı. Pubertal evreler Tanner metodu ile değerlendirildi. Testis hacimleri orşidometre ile ölçüldü. Menarş yaşı kaydedildi. Çalışmaya katılan tüm çocuklara puberteyi etkileyen demografik özellikler araştırmak için bir anket uygulandı. Bulgular : Kızlarda meme gelişim evreleri için ortalama yaşlar, M1'de 7.74 ± 1.08, M2'de 10.16 ± 0.97, M3'de 11.72 ± 1.29, M4'de 12.97 ± 1.17, M5'de 13.66 ± 0.89 olarak bulundu. Pubik kıllanma evreleri için ortalama yaşlar, PK1'de 8.72 ± 1.50, PK2'de 10.57 ± 1.39, PK3'de 12.12 ± 1.10, PK4'de 13.10 ± 1.04, PK5'de 13.87 ± 0.83 olarak bulundu. Ortalama menarş yaşı 12.41 yaştı. Normal çocuklarla ile karşılaştırıldığında, menarş yaşının fazla kilolu ve obez çocuklarda daha erkene kaydığı görüldü. Erkeklerde testis hacmine göre değerlendirilen maturasyon evrelerindeki ortalama yaşlar, G1'de 8.70 ± 1.38, G2'de 11.76 ± 1.28, G3'de 12.81 ± 1.0, G4'de 13.17 ± 0.87, G5'de 13.87 ± 0.98 olarak bulundu. Erkeklerde pubik kıllanma evrelerindeki ortalama yaşlar PK1'de 9.39 ± 1.81, PK2'de 12.02 ± 1.33, PK3'de için 13.05 ± 0.88, PK4'de 13.42 ± 0.87, PK5'de 14.02 ± 0.92 olarak bulundu. Egzersiz, doğum ağırlığı, göç, kronik hastalık, sosyoekonomik durum ile puberte başlama zamanı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmadı. Aile içi stresin kızlarda erken erkeklerde gecikmiş puberteye neden olduğu görüldü. 90 Sonuçlar : Bu çalışmada, ortalama puberte başlama yaşının erkeklerde literatürdeki birçok çalışmada bildirilen yaşlara benzer, kızlarda ise daha erken olduğu görülmüştür. Puberte başlama zamanınını en fazla etkileyen faktörün aile içi stres olduğu saptanmıştır.
Aim: Timing of normal pubertal maturation has received increased attention over the past several years. To investigate the pubertal development of school children living in Denizli, in order to look for possible secular trends in pubertal development. Methods: A total number of 1562 girls and 1749 boys (aged 6 - 16.5 years) from both urban and rural schools were included in this study. Weight and height were measured and body mass index was calculated. Pubertal stages were assessed by clinical examination according to methods of Tanner. Testicular volume was determined using an orchidometer. Menarcheal age was recorded. All participants completed a questionnaire on demographic variables affecting pubertal timing. Results: In girls, the mean ages at breast stage (B) were 7.74 ± 1.08 years for B1, 10.16 ± 0.97 for B2, 11.72 ± 1.29 for B3, 12.97 ± 1.17 for B4, and 13.66 ± 0.89 for B5. The mean ages at pubic hair stage (PH) were 8.72 ± 1.50 years for PH1, 10.57 ± 1.39 for PH2, 12.12 ± 1.10 for PH3, 13.10 ± 1.04 for PH4, and 13.87 ± 0.83 for PH5. The mean age at menarche was 12.4 years. Menarcheal age was earlier in overweight and obese children compared with that in normal children. In boys, the mean ages at each maturity stage according to testis volume (G) were 8.70 ± 1.38 years for G1, 11.76 ± 1.28 for G2, 12.81 ± 1.0 for G3, 13.17 ± 0.87 for G4, and 13.87 ± 0.98 for G5. The mean ages at PH in boys were 9.39 ± 1.81 years for PH1, 12.02 ± 1.33 for PH2, 13.05 ± 0.88 for PH3, 13.42 ± 0.87 for PH4, and 14.02 ± 0.92 for PH5. No significant correlation was found between exercise, obesity, birth weight, migration, chronic diseases, socioeconomic status and pubertal onset. Stressful situations in family were the causes of delayed puberty in boys, but of precocicity in girls. 92 Conclusions: In this study, while the mean age at onset of puberty in boys was comparable to that of other populations in the world, girls are found to start pubertal development earlier than those of other populations. It was concluded that stressful situations in family were the factors affecting puberty onset the most.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2297
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FUNDA KURT.pdf1.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on May 27, 2024

Download(s)

374
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.