Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2300
Title: Ratlarda superior mezenterik arter oklüzyonu modelinde gelişen intestinal iskemi/reperfüzyon hasarı ve buna bağlı bakteriyel translokasyonun engellenmesinde Tempol'un etkisi
Other Titles: The effect of Tempol on intestinal ischemia/reperfusion and resultant bacterial translocation in a rat model of Superior Mesenteric artery occlusion
Authors: Koçbil, Göksel
Advisors: Çağatay Aydın
Keywords: Bakteriyel Translokasyon
Bacterial Translocation
Hasar
Damage
Mezenterik Arterler
Mesenteric Arteries
Reperfüzyon
Reperfusion
İskemi
Ischemia
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Akut mezenterik iskemi; iskemi-reperfüzyon hasarına bağlı olarak dokularda harabiyetle sonuçlanan, hayatı tehdit edici vasküler bir acildir. Suda çözünen antioksidan bir ajan olan Tempol, nitroksidlerin bir üyesi olup, süperoksit ve diğer toksik radikalleri detoksifiye eder. Bu çalışmada ratların intestinal dokularında, süperior mezenterik arter iskemi reperfüzyonunun zarar verici etkilerinin Tempol tarafından önlenip önlenemeyeceğini araştırmayı amaçladık. Bu çalışmada ratlar randomize olarak her grubta on hayvan olacak şekilde üç gruba ayrıldı. Grup I' de SMA izole edildi oklüze edilmedi. Grup II ve Grup III'de SMA 60 dk. süresince aortadan çıktığı yerin hemen distalinden oklüze edildi, daha sonra klemp açılarak reperfüzyon periyodu başlatıldı. Grup III'de reperfüzyon başlamasından 5 dk önce 30 mg /kg Tempol bolus i.v verildi. Reperfüzyonun ilk 60 dk `sında 30 mg / kg olarak devam edildi. Grup I ve Grup II' de aynı hacimde salin çözeltisi tempol olmadan uygulandı. Reperfüzyonun başlamasından 24 saat sonra tüm ratlar sakrifiye edildi. İ/R'nin indüklediği intestinal zedelenmeyi ve bakteriyel translokasyonu araştırmak üzere doku örnekleri alındı. Grup II'de MPO aktivitesi, MDA düzeyleri ve bakteriyel translokasyon insidansında anlamlı derecede yükseklik saptanırken, glutatyon düzeylerinde azalma saptandı. Tempol verilen ratlarda (Grup III) araştırılan bu parametrelerin tamamı normal bulundu. Sonuç olarak Tempol, ratlarda oluşturulan SMA oklüzyon modelinde iskemi-reperfüzyon hasarının zararlı etkilerini ve bakteriyel translokasyonu önlemektedir.
Acute mesenteric ischemia is a life-threatening vascular emergency resulting in tissue destruction due to ischemia-reperfusion (I/R) injury. Tempol (4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl) is a water-soluble antioxidative agent. It is a member of nitroxides, which detoxifies superoxide and possibly other toxic radicals in vivo. In this study, we aimed to investigate whether Tempol prevents harmful effects of superior mesenteric ischemia-reperfusion on intestinal tissues in rats. Rats were randomly divided into three groups, each having ten animals. In group I, the superior mesenteric artery (SMA) was isolated but not occluded. In group II and group III, the SMA was occluded immediately after branching from the aorta for 60 minutes. After that, the clamp was removed and the reperfusion period began. In group III, 5 minutes before the start of reperfusion, a bolus of 30 mg/kg Tempol was administered intravenously and continued in a dose of 30 mg/kg for the first 60 minutes of reperfusion period. In group I and group II, same volume of saline solution was given without Tempol. All animals were killed 24 hours after reperfusion. Tissue samples were collected to evaluate the I/R-induced intestinal injury and bacterial translocation. There was a statistically significant increase in myeloperoxidase activity, malondialdehyde levels and in the incidence of bacterial translocation in group II, along with a decrease in glutathione levels. These investigated parameters were found to be normalized in Tempol treated animals (group III). We conclude that Tempol prevents bacterial translocation while precluding the harmful effects of ischemia/reperfusion injury on intestinal tissues in a rat model of superior mesenteric artery occlusion.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2300
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Göksel KOÇBİL.pdf603.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

104
checked on May 6, 2024

Download(s)

14
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.