Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2301
Title: Sıçanlarda streptozotosin ile oluşturulan diyabetin uzaysal öğrenme ve hippocampus nöron syısına etkisi
Other Titles: Effects of streptozotocin induced diabetes on hippocampal neuron number and spatial learning in rats
Authors: Yonguç, Gökşin Nilüfer
Advisors: Mehmet Bülent Özdemir
Keywords: Bellek
Memory
Diabetes Mellitus
Diabetes Mellitus
Hipokampus
Hippocampus
Nöronlar
Neurons
Streptozotosin
Streptozotocin
Sıçanlar
Rats
Öğrenme
Learning
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: DM'un demans için bir risk faktörü olduğu, öğrenme ve bellekte yetersizliklere yol açtığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı deneysel olarak diyabet oluşturulmuş sıçanlarda su tankı testi ile uzaysal öğrenme-belleği değerlendirmek ve hippocampus pyramidal nöron sayısındaki değişiklikleri ortaya koymaktır. Bu amaçla 4 aylık erişkin, 30 wistar cinsi sıçan Kontrol (K), Sham (S) ve Diyabet (D) olmak üzere üç eşit gruba ayrıldı. D grubunda 60 mg/kg stz'in salin içinde çözdürülerek i.p. olarak enjeksiyonuyla diyabet oluşturuldu. D grubundaki sıçanların streptozotosin enjeksiyonundan sonraki 3. ve 10. günlerde yapılan ölçümlerde kan glukoz düzeyleri 300mg/dl'nin üzerindeydi. Diyabet oluşturulmasından 6 hafta sonra uygulanan su tankı testinde sıçanların performanslarına bakılarak uzaysal öğrenme ve bellek fonksiyonları değerlendirildi. Su tankı tetinden sonra her gruptan rasgele seçilen 6'şar adet sıçan seçilerek dekapite edildi ve beyinleri çıkarıldı. Hippocampus nöron sayıları optik parçalama yöntemiyle tespit edildi. Sıçanların su tankı testinin beş günlük deneme bloklarında platformu bulmayı öğrendikleri fakat diyabetik sıçanların performanslarının azaldığı gözlendi. D grubundaki sıçanlarda motor fonksiyon bozukluğu gözlenmedi. Probe Trial uygulamasında K, S ve D grubundaki sıçanlar arasında fark bulunmadı. D grubundaki sıçanların hippocampus CA1, C2-CA3 ve CA1-CA2-CA3 alanlarında K ve S gruplarına göre nöron kaybı olduğu tespit edildi. Sonuç olarak diyabetik sıçanların hippocampus nöron kaybına paralel olarak su tankı testinde performansları azalmıştır. Fakat uzaysal öğrenme ve bellek yetenekleri tamamen kaybolmamıştır.
It is known that DM is a risk factor of demantia and it causes learning and memory deficiencies. The aim of this study is to evaluate spatial learning and memory and hippocampal pyramidal neuron number in streptozotocin induced diabetic rats. To achieve this aim 4 months old, 30 adult Wistar rats were divided in to three groups: Control (K), Sham (S) and Diabetes (D). In group D diabetes was induced by intraperitoneally injection of 60 mg/kg stz dissolved in saline. In group D, at the 3rd and 10th days after stz injection, blood glucose levels of rats were above 300 mg/dl. Rats? spatial larning and memory functions were appraised with their performances in Water maze test six weeks after the induction of diabetes. After water maze test six rats were selected randomly from each group and decapitated. Hippocampal neuron numbers were counted by Optic Fractionator Method. All rats in each group learned how to find platform at training trail blocks in the following 5 days but rats in group D showed lower performance. Motor performances of rats in group D were uneffected. At probe trial of Water maze test there were no differences between rats in K,S and D groups. In rats of group D neuronal loss were established in their hippocampal CA1, CA2-CA3 and CA1-CA2-CA3 regions according to the groups K and S. It is the resultant that diabetic rats performances decreased in water maze test as parallelly to their hippocampal neuronal loss.But their spatial learning and memory abilities were not lost completely.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2301
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GÖKŞİN NİLÜFER YONGUÇ.pdf4.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on May 27, 2024

Download(s)

138
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.