Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2305
Title: Deneysel periferik sinir hasarında farklı formüllerdeki eritropoetinin karşılaştırılması
Other Titles: In experimental study to investigation of effectiveness differences about peripheral nerve healing in between forms of erythropoietin
Authors: Bahriye İnci Gökalan Kara
Boztosun, Gülay
Keywords: Periferik Sinir Hasarı
Peripheral Nerve Healing
Eritropoetin
Erythropoietin
Issue Date: 2008
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Periferik sinir yaralanmalarından sonra sinir hücresinde gözlenen değişiklikleri, inceleyen ve rejenerasyonun geliştirilmesi için yeni yöntemler tanımlamayı amaçlayan çok sayıda deneysel çalışma olmasına rağmen, sinir yaralanmaları önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, pek çok büyüme faktörünün öncülü olan Epo'nun, periferik sinir iyileşmesinde formları arasındaki etkinlik farkını araştırmak amaçlanmıştır Cerrahi işlemler için 31 adet Wistar tipi dişi sıçan kullanıldı. Ketamin anestezisi kullanılarak, sağ arka ekstremitede çalışıldı.Grup I'de siyatik sinir çevre dokulardan serbestleştirildi. Diğer gruplarda sinir bifurkasyonunun proksimalinden bir mikromakas ile kesildi. Grup II epinöral onarım, Grup III epinöral onarım+Ep-?, Grup IV epinöral onarım+Ep-ß ve Grup V epinöral onarım+Dp-? Sonuç olarak; Dp-?'nın diğer Epo formlarına nazaran avantajlı olduğunu ve sinir rejenerasyonunu artırmak amacıyla kullanılabilecek bir ajan olduğunu düşündürmektedir. Epo'nun farklı formlarının farklılıklarının sinir rejenerasyonu üzerindeki etkisini ortaya koyan daha detaylı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu gördük.
Nerve injuries still represent a major problem, although a substantial amount of experimental work concerning basic behavior of the neuron after injury and new ways to improve regeneration have been described. We aimed to study the effect of difference between Epo (Erythropoietin) form's that leadership very much growth factors, in peripheral nerve healing Thirtyone Wistar type female rats were used for surgical procedures. We studied on the right hind-limbs of the animals under ketamine anesthesia. Group I the right sciatic nerve was only dissected. In all other surgical groups, the nerve was transected at proximal to the bifurcation with pair of microscissors. Performed as follows: GroupII Epineural repair, GroupIII Epineural repair+Ep-?, Group IV Epineural repair+Ep-ß and Group V Epineural repair+Dp-? In conclusion, Dp-? were favorable than other Epo forms and Dp-? could be advised improve nevre healing. The results presented were generated in animal experiments to the effect detail with further study should be clarifred the relative advantages different forms of Epo on peripheral nerve regeneration.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2305
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GÜLAY BOZTOSUN.pdf2.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

50
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.