Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2311
Title: Hipertansif ve/veya diabetik hastalarda doku doppler ile isovolemik kontraksiyon velositesinin diğer doppler parametreleri ve sol ventrikül fonksiyonu ile ilişkisi
Other Titles: The evaluation of the relationship between the tissue doppler and isovolemic contaction velocity in patients with hypertension, diabetes or both
Authors: Özalp, Güllü
Advisors: Havane Asuman Kaftan
Keywords: Hipertansif Hastalar
Diabetik Hastalar
Diabetes
Hypertension Patients
Diabetes
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Sol ventrikülün diyastolik fonksiyonlarının değerlendirilmesi, kalp yetmezliğinin erken tanısı, tedavisi ve takibi açısından son derece önemlidir. Diyastolik fonksiyonların incelenmesinde en doğru yöntem kalp kateterizasyonudur. Yöntemin invazif olması nedeniyle noninvazif yöntemler tercih edilmektedir. Mitral, pulmoner ven akımları üzerinden diyastolik fonksiyonlar değerlendirilebilmektedir. Ancak bu yöntemleri etkileyen bir çok faktörün bulunması, pulmoner akım kayıtlarının her hastadan elde edilememesi yeni yöntemler arayışını gündeme getirmiştir. Biz bu çalışmada doku doppler görüntülemeyle sol ventrikülün sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının değerlendirilmesini amaçladık. Ekim 2006 ile Aralık 2007 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'ne başvuran hipertansif, diabetik ve kardiyak nedene bağlanamayan yakınmaları olan hastalarda, doku doppler görüntüleme yöntemiyle sol ventrikülün bölgesel sistolik ve diyastolik fonksiyonları retrospektif olarak değerlendirildi. Diyabetik(18), hipertansif(34), hipertansif ve diyabetik hastalardan oluşan karma(32), kontrol(31) gruplarının vücut ağırlığı, boy, vücut kitle indeksleri kaydedildi. Standart ekokardiyografi kayıtları incelenerek sol ventrikül boşluk, duvar çapları, ejeksiyon fraksiyon ölçümleri yapıldı. Pulsed wave Doppler ekokardiyografik incelemede E, A, DT ölçümleri, E/A oranı, isovolemik gevşeme zamanı, isovolemik kasılma zamanı, miyokard performans indeksi elde edildi. Pulsed wave doku Doppler incelemede ortalama E', A', E' ve A' diyastolik süreleri, E' dalgası üzerinden deselerasyon zamanı, isovolemik kasılma ve gevşeme süreleri ile velositeleri değerlendirildi. İsovolemik kasılma dalgası üzerinden akselerasyon zamanı, slope belirlendi. Pulsed wave ekokardiyografi verileri bakımından gruplar arasında istatistiksel fark saptanmadı (p>0,05). E' dalga velosite ve E'/A' oranının ortalaması karma grupta daha düşüktü (p<0,05). E/E' ortalama değeri hipertansif, karma gruplarda kontrol grubuna göre belirgin yüksekti (sırasıyla p:0,042, p:0,001). İsovolemik kontraksiyon dalgasının velosite ve süre değerleri bakımından gruplar arasında fark saptanmadı. Doku Doppler parametrelerinin ortalamaları birbirleriyle karşılaştırıldığında, isovolemik kontraksiyon dalga pik velosite ortalama değerinin hemen hemen tüm doku Doppler parametreleri ile kuvvetli ilişkili olduğu gözlendi (p<0,05). Transmitral bakılan E ve A diyastolik dalgalarına ait velosite ve velosite oranlarına bakılmaktansa E/E' oranı daha kuvvetli diyastolik disfonksiyon göstergesidir. Doku Doppler ekokardiyografideki isovolemik kontraksiyon dalgasına ait pik velosite değeri tüm doku Doppler parametreleri ile kuvvetli korelasyon göstermektedir. Bu ilişki, ekokardiyografideki isovolemik kontraksiyon dalgasına ait pik velosite değerinin daha iyi bir gösterge olabileceğini düşündürmektedir.
The assesment of the left ventricular diastolic functions is very important in early diagnosis, treatment and follow up of cardiac failure. The most accurate method in the examination of diastolic functions is cardiac catheterisation. due to the invasiveness of this method, non-invasive methods were preferred Left ventricular Diastolic functions could be assesed over the mitral and pulmonary vein inflows. But many factors could effect the results of those methods and also there are difficulties in assessing the pulmonary vein inflows, so new Doppler techniques were developed for the accurate measurements of diastolic functions. With the acception of this idea, we aimed to asses left ventricular systolodiastolic functions in the hypertensive/diabetic and control groups by the tissue Doppler application in comparison with standart methods. We applied routine echocardiographic examination and pulsed wave tissue Doppler examinations in the hypertensive, diabetic and healthy control groups. All the demographic data of the study subjects were recorded. Standart echocardiographic evaluation of the subjects including the left ventricular diameters, wall thicknesses and ejection fractions were recorded. In the evaluation of pulsed wave Doppler, measurements of E and A wave velocities and their ratios (E/A), deceleration times, isovolemic relaxation and contraction times and myocardial performance index were obtained. E', A' velocities, total times of E' and A' velocities, isovolemic relaxation and contraction times, and maximal isovolemic relaxation and contraction velocities were obtained during the examination of pulsed wave tissue Doppler. The slope and acceleration time of isovolemic contraction wave were recorded. There were no statistically significant difference between the groups from the aspect of pulsed wave Doppler data (p>0,005). We found decreased E? wave velocity and the E?/A? ratio in the diabetic and hypertensive groups (p<0,05). The ratio of E/E? was higher in the hypertensive and hypertensive and diabetic groups in comparison to control group (p:0,042, p:0,001). There were no difference in the velocity and time of the isovolemic contraction wave between the groups. There was a strong correlation between the isovolemic contraction peak velocity and different tissue Doppler parameters. E/E? ratio is stronger than E, A velocity and their ratios for the eveluation of diastolic functions. Isovolemic contarction peak velocity shows strong correlation with all the tissue Doppler parameters, so in the future it might gain more priority in the evaluation of diastolic functions.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2311
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GÜLLÜ ÖZALP.pdf1.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 6, 2024

Download(s)

180
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.