Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2322
Title: Polikistik over sendromlu kadınlarda Siproteron Asetat+Etinil östradiol tedavisi ile, Metformin ile kombine Siproteron Asetat+Etinil östradiol tedavisinin oksidatif stres üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the effect of Cyproterone acetate/Ethinyl-estradiol treatments with Metformin combined Cyproterone acetate/Ethinyl-estradiol treatments on oxidant status in women with polycystic ovary syndrome
Authors: Yapar Taşköylü, Burcu
Advisors: Semin Melahat Fenkçi
Keywords: Metformin
Metformin
Oksidatif Stres
Oxidative Stress
Polikistik Over Sendromu
Polycystic Ovary Syndrome
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç:Polikistik over sendromu reprodüktif dönemdeki kadınlarda en sık rastlanan endokrinolojik hastalıklardan biridir. Polikistik overlere neden olan mekanizmanın altta yatan insülin direnci olduğu pek çok yayında bildirilmiştir. Çalışmamızın amacı polikistik over sendromlu hastalarda oksidatif ve antioksidatif durumu değerlendirmek ve Siproteron Asetat+Etinil Östradiol tedavisinin yanına eklenecek olan metformin tedavisinin oksidatif ve antioksidatif stres göstergeleri üzerine olan etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalına başvuran polikistik over sendromu tanısı almış 30 hasta ve 20 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı.PKOS tanılı hastalar iki gruba ayrıldı. Bulgular:PKOS hastalarında kontrol gruba göre oksidatif stres göstergelerinde yükseklik mevcuttu. İnsulin direnci olan grup ile insülin direnci olmayan grup arasında oksidatif stres göstergeleri arasında fark saptanmadı. Bu iki gruba dört ay sonra tekrar inceleme yapıldı ve tedavi ile oksidatif stres göstergelerinde azalma hem metformin+oral kontraseptif hem de oral kontraseptif gruplarında gözlendi. Sonuç:Siproteron asetat + etinil östradiol tedavisinin yanına metformin eklenmesinin oksidatif stres göstergelerinde ek bir düzelme yapmadığı görüldü.Ancak çalışmamızda metformin tedavisi ile insulin direncinde gerilemenin olmaması ve kilo kaybının görülmemesi üzerine metformin tedavinin etkileri net değerlendirilememiş olup, uzun dönem etkileri değerlendirmek için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
Objective: Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is the most commonly seen endocrinopathy that affects the women of reproductive age. Several studies have reported that insulin resistance is the main underlying cause of PCOS. We aimed to determine oxidant and antioxidant status in women with polycystic ovary syndrome and evaluate the effect of metformin added to cyproterone acetate/ethinyl-estradiol treatments on oxidant and antioxidant status. Materials and Methods: 30 women with PCOS and 20 healthy controls enrolled in the study who admitted to İnternal Medicine Department of Pamukkale University Hospital. Women with PCOS divided into two groups. Results: An increase in oxidant status was found in women with PCOS compared to controls. There was no difference in oxidant status between the PCOS groups with or without insülin resistance. The difference in oxidative stres parameters were evaluated after 4 months. Oxidative stres parameters were decreased both in metformin+oral contraceptives and oral contraceptives treatments groups. Conclusions: There was no effect of metformin on oxidant status when added to Cyproterone Acetate/Ethinyl-Estradiol treatment.With metformin treatment ,we did not see decrease in insulin resistance and weight loss , in order to see the long term effects of metformin in PCOS women further investigations are warranted
URI: https://hdl.handle.net/11499/2322
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burcu Yapar Taşköylü665.38 kBUnknownView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

768
checked on May 6, 2024

Download(s)

68
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.