Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2334
Title: Sezaryen operasyonlarında levobupivakain-fentanil ve bupivakain-fentanil ile uygulanan spinal anestezi yöntemlerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparision of spinal anesthesia with hyperbaric bupivacaine-fentanyl and levobupivacaine-fentanyl for caesarean section
Authors: Karakaş, Cihan
Advisors: Habip Atalay
Keywords: Sezaryen
Caesarean
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Spinal anestezi uygulanan elektif sezaryan olgularında en az maternal ve fetal komplikasyon ile en iyi anestezi kalitesini sağlama açısından kullanılacak levobupivakain ve bupivakainin maternal ve fetal klinik etkilerini araştırmayı amaçladık. Çalışmaya sezaryen operasyonuna alınacak, 20-40 yaş arası, ASA I-II risk grubunda, 36-41 gestasyonel haftalardaki 60 gönüllü onayları alınarak dahil edilmiştir. Hastalara EKG, non invaziv arter basıncı, KAH, SpO2, monitorizasyonu uygulandı. Spinal anestezinin 30-45 dakika öncesi 500 ml hidroksietil starch %6 ve 500 ml ringer laktat ile tüm hastalara ön yükleme yapıldı. Hastalara sol yan pozisyonda 25 G Spinal iğne ile L 3-4 veya L4-5 aralığından girilerek, Grup1'e 10 mg izobarikbarik levobupivakain ve 20 µg fentanil, Grup 2'ye 10 mg hiperbarik bupivakain ve 20 µg fentanyl 60 saniyede spinal aralığa uygulandı. Kan basınçları, KAH, SpO2, duyusal blok başlama zamanı, maksimum duysal seviyeye ulaşma zamanı, iki segment gerileme zamanı, duysal ve motor blok sonlanma süresi, yan etkiler ve komplikasyonlar izlenerek kaydedildi. Gruplar arasında, demografik özellikler ve ameliyat süreleri benzer bulundu. Duyusal blok başlama zamanı her iki grupta da benzerdi. Maksimum duyusal seviyeye ulaşma zamanı Grup 1' de Grup 2' ye göre anlamlı olarak daha uzun saptandı (p<0,05). Grup 1'de duyusal bloğun iki segment gerileme zamanı Grup 2'e göre daha kısa bulundu (p<0.05). Duyusal ve motor blok sonlanma süreleri Grup 1'de Grup 2'e göre daha kısa idi (p<0.05). BS: 3 olan hasta sayısı bupivakain grubunda daha fazla bulundu (p<0.05). Cerrahi ve hasta memnuniyeti bupivakain grubunda daha iyi bulundu (p<0.05). Sonuç olarak; cerrahi ve hasta memnuniyeti ve motor bloğun daha iyi olması nedeniyle bupivakainin daha iyi bir seçenek olabileceği sonucuna varıldı.
We aimed to search the maternal and fetal clinical effects of levobupivacaine and bupivacaine, which will be used to provide minimal maternal and fetal complication and best anaeasthesia quality in spinal anaesthesia of elective caesarean section. Sixty, ASAI-II, volunteers, between 20 and 40 years old and 36-41 gestational weeks undergoing elective caserian sectio operation were enrolled in our study. ECG, noninvasive blood pressure, heart rate, SpO2 monitorization and were recorded in all patients. 500 ml hydroxyetyl starch and 500 ml ringer laktat solutions infused as preload 30-45 minutes before spinal anaeasthesia. Isobaric levobupivacaine 10 mg and 20 µg fentanyl or hiperbaric bupivacaine 10 mg and 20 µg fentanyl was administered with 25 gauge spinal needle at left lateral decubit position to the group 1 or 2 respectively through L3-4 or L4-5 interspace in 60 sec. Non invasive blood pressures, pulse rate, SpO2, onset of sensory block, time to maximal sensory block, time to regression of two segment and sensory and motor block duration noted together with observed side effects and comlications. Demographic parameters and operation periods were similar between groups. Onset of sensory block were also similar.Time to maximal sensory block were longer in Group 1 than Group 2 (p<0,05).Time to two segment regression of sensorial block were shorter in Group 1 than Group 2 (p<0,05). Duration of sensory and motor block were shorter in Group 1 than Group 2 (p<0.05). Surgical patients pleasure were better in the bupivacaine group (p<0.05). The number of the patients whose BS were 3, was greater in the bupivacaine group. We concluded that using intrathecal bupivacaine would be better in the caesarean operation.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2334
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cihan Karakaş.pdf445.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on May 27, 2024

Download(s)

316
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.