Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2337
Title: Hayatta kalan mekanik asfiksi olgularında hipokampal nöron sayısındaki değişikliğin stereolojik metodla gösterilmesi: Deneysel sıçan çalışması
Other Titles: Presentation of changes in hippocampal neuronal numbers by stereological methods in alive mechanical asphyxia cases: An experimental rat study
Authors: Cenger, Cüneyt Destan
Advisors: Ayşe Kurtuluş
Keywords: Asfiksi
Asphyxia
Boğma
Strangle
Hipokampus
Hippocampus
Nöronlar
Neurons
Stereoloji
Stereology
Sıçanlar
Rats
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Adli tıp uygulamalarında ölüm nedeni olarak asfiksiye sıklıkla rastlanmaktadır. Orjin kaza, intihar, cinayet ya da doğal ölümdür. Strangulasyonların tümü ölümle sonuçlanmamaktadır. Asfiksiden kurtulan kişilerde farklı organlarda iskemik hasara bağlı bulgular ortaya çıkar. En sık rastlanan bulgu amnezidir. Hipokampusu etkileyen lezyonu olan hastalarda amnezi görülmüştür. Çalışmamızda sıçanlarda ası sonucu oluşturulan asfiksi sonrasında stereolojik yöntemler kullanılarak hipokampustaki CA1, CA2 ve CA3 alanlarındaki piramidal nöron sayılarının ortalamasının bulunması ve hipoksi sonrası hipokampal hasarın hipokampustaki CA1, CA2 ve CA3 alanlarındaki piramidal nöron sayıları üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Sıçanlar kontrol grubu ve strangulasyonla asfiksiye maruz kalan olmak üzere iki gruba ayrıldı. Strangulasyon uygulandıktan yedi gün sonra derin anestezi altında kraniotomi yapılarak sıçanların beyinleri çıkartıldı. Kriyostat cihazında ?Sistematik Rastgele Örnekleme Stratejisine? göre alınan horizontal kesitler Hemotoksilen Eozin ile boyandı. Bu kesitlerde hipokampusun CA1, CA2, CA3 alanlarındaki toplam piramidal nöron sayıları ?Optik Parçalama Yöntemi? ile hesaplandı. Çalışmamızda asfiksiye maruz kalan grupta ortalama hücre sayısının (158985,2±17439,8) kontrol grubuna göre (265689,4±39009,5) anlamlı şekilde azaldığı görülmüştür (p=0,009). Sonuç olarak asfiksi hipokampal nöron kaybına neden olmaktadır.
Asphyxia is the most common death cause in Forensic Medicine. It is originated from accidents, suicides, murders, or natural deaths. Strangulations do not always result in death. Cases recovering from asphyxia have many disturbances in different organs because of ischemia. The most frequent symptom is amnesia. Amnesia is especially in patients with hippocampal lesions. In this study, using stereological methods, after asphyxia was performed by hanging, the mean number of pyramidal neurons in hippocampal CA1, CA2 and CA3 regions and the changes were aimed to evaluate. Rats are divided into two groups. The first one was the control group and the other one was asphyxiated by strangulation. The brains of strangulated group rats were extracted after seven days. Horizontal sections were taken by cryostat machine with the method of ?Systematic Randomised Sample Strategy? and stained with hematoxylen-eosin. In these sections, total pyramidal neuronal numbers in hippocampal CA1, CA2 and CA3 regions were determined by the ?Optical Fractioning Method?. In our study, the mean cell number of asphyxiated group was (158985.2±17439.8) and it is significantly less in the control group (265689.4±39009,5), (p=0.009). In conclusion, asphyxia is resulted in hippocampal neuronal lost.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2337
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CÜNEYT DESTAN CENGER.pdf3.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

1,060
checked on May 27, 2024

Download(s)

766
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.