Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2339
Title: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde gelişen cerrahi alan infeksiyonlarının risk faktörleri ve maliyetinin değerlendirilmesi
Evaluation of risk factors and costs of surgical site infections in General Surgery Unit of Pamukkale University Hospital
Other Titles: Evaluation of risk factors and costs of surgical site infections in General Surgery Unit of Pamukkale University Hospital
Authors: Suzan Saçar
Ökke, Demet
Keywords: Risk Faktörleri
Risk Factors
Maliyet
The Cost
Issue Date: 2008
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Hastane infeksiyonları, özellikle cerrahi alan infeksiyonlarının (CAİ) hem mortalitesinin yüksek olması hem de ciddi maddi kayıplara neden olması sebebiyle önemli bir yeri bulunmaktadır. Çalışmamızda Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda 01.07.2007 ile 01.07.2008 tarihleri arasında cerrahi girişim yapılan ve ameliyat defterine kaydedilen tüm hastalar (845 hasta) çalışma kapsamına alındı. Cerrahi alan infeksiyonu oranı %7.6 olarak tespit edildi. CAİ olan hastaların yatışlarının 11.1 gün uzadığı bulundu. Çok değişkenli analizlerde KOAH varlığı, cerrahi dren kullanımı, kan transfüzyonu, yara sınıflaması, ameliyat öncesi hastanede kalış ve ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde kalış süresi CAİ için bağımsız risk faktörleri olarak saptandı. Yüksek maliyet gelişiminde etkili bağımsız risk faktörleri olarak CAİ gelişimi, idrar sondası varlığı ve ek hastalık olarak böbrek yetmezliğinin bulunması gösterildi. CAİ'unun 4084.1 $ ek maliyete neden olduğu saptandı. Genel Cerrahi Servisinde yatan bir hastada derin veya organ boşluk CAİ gelişmesi durumunda 4930.8 $ ek maliyet bulundu. CAİ oranını ve neden olduğu ekonomik kayıpları azaltmak için hastanede kalış ve ameliyat süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır, ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde kalış süresi kısaltılmalıdır, fazladan kan ve kan ürünlerinin transfüzyonundan kaçınılmalıdır, cerrahi drenler mümkün olan en kısa sürede çekilmeli ve fazla sayıda dren kullanılmamalı, profilaktik antibiyotiğin uzun süreli kullanımlardan kaçınılması gerekmektedir. Taburculuk sonrası hastalar CAİ gelişimi için en az bir ay süreyle takip edilmelidir.
Hospital acquired infections especially surgical site infection (SSI) is an important issue because of its severe mortality, morbidity rates and economical loss. All patients who underwent surgical interventions in General Surgery Unit of Pamukkale University Hospital between 01.07.2007 to 01.07.2008 and recorded in the operation register (totally 845 patients) were included in our study. The rate of surgical site infection was found to be %7.6 and the excess length of stay was 11.1 days. In multivariate analysis, chronic obstructive pulmonary diseases, surgical dren use, blood transfusion, wound classification, preoperative hospitalization length and postoperative stay in the intensive care unit were determined as independent risk factors for SSIs. Renal insuffiency, urinary foley catheters and SSIs were independent risk factors for higher costs for a patient in General Surgery Service. SSIs had $ 4084.1, deep and organ-space infections had $ 4930.8 excess cost. In order to decrease the surgical site infections and its associated economic loss, the length of hospitalization and the postoperative stay in ICU should be shortened, the excess blood transfusion should be avoided and surgical drains should be pulled out as soon as possible. The patients have to be followed for one month after discharged from the hospital in order to detect SSIs.
URI: http://hdl.handle.net/11499/2339
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DEMET ÖKKE.pdf285.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.