Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2357
Title: Manyetik alanın sıçanların hemoreolojik parametreleri ve kandaki eser element düzeyleri üzerindeki etkileri
Other Titles: Effects of magnetic field on hemorheological parameters and level of blood trace elements in rats
Authors: Erken, Gülten
Advisors: Osman Genç
Keywords: Manyetik Alan
Sıçanlar
Magnetic Field
Rats
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Cep telefonlarına maruz kalan birey sayısı her geçen gün artmakla beraber manyetik alanın insan sağlığına olan etkisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışma, dokuların oksijenizasyonu için esansiyel olan eritrosit deformabilitesi ayrıca bazı patolojik durumlarda arttığı saptanan eritrosit agregasyonuna, manyetik alanın etkisini ve bu etkinliğin ortaya çıkmasını sağlayan mekanizmaları araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada erkek sıçanlar, cep telefonundan kaynaklanan 1800 MHz frekanslı manyetik alana, 1 ay ve 3 ay olmak üzere iki farklı süreyle; bu sürelerin her birinde iki farklı şekilde, telefon ?açık fakat çalmazken? ve ?çalarken?, maruz bırakıldı. Manyetik alan maruziyeti 1 aylık sürede, tüm maruziyet gruplarında eritrosit deformabilitesi ve agregasyonunu azaltırken, 3 aylık sürede, çalar durumdaki telefonla manyetik alana maruz kalan grupta eritrosit deformabilitesini arttırdı. Manyetik alanın oksidan stres üzerindeki etkinliği araştırıldığında, eritrosit SOD ve Katalaz enzimlerinin aktivitelerinin arttığı saptandı. Plazmada ölçülen eser element düzeylerinde anlamlı değişikliğe rastlanmazken, eritrosit eser element düzeylerinin maruziyetle azaldığı saptandı. Ayrıca 1 aylık maruziyette, cep telefonu açık fakat çalmazken, manyetik alana maruz kalan grupta, siyalik asit seviyelerinde düşme belirlendi. Bu çalışmanın sonucunda; manyetik alanın, eritrosit eser element düzeylerini düşürdüğü, eritrositte oksidan stres düzeyini arttırdığı, buna karşılık bu artışın antioksidan enzim aktivitesindeki artışla kompanse edildiği; ek olarak eritrosit membranı siyalik asit miktarını bazı durumlarda azalttığı bulunmuştur. Manyetik alanın eritrosit üzerinde oluşturduğu etkilerin hemoreolojik parametrelerden eritrosit deformabilitesi ve agregasyonunu çoğunlukla bozduğu, fakat uygulama süresine bağlı olarak düzeltebildiği de saptanmıştır.
Although the number of the people who are exposed to mobile phones have increased, the effects of mobile phones on public health is not totally identified. The aim of this study is investigating the effects of magnetic field on erythrocyte deformability which is essential for tissues oxigenation, erythrocyte aggregation which increases in some pathological cases and underlying the mechanisms of these possible alterations. In the current study, male rats were exposed to mobile phones with a magnetic field of 1800 MHz frequency for two different time periods (1 and 3 months). Two different protocols were applied for each time period: Mobile phones were in stand by position but not ringing in the first one and ringing in the second. The effects of magnetic field on oxidant stres and trace elements levels were also investigated to highlight the mechanism of these hemoreological alterations. An increase in the activity of erythrocyte SOD and Catalase enzyme was observed. Although no significant alterations in plasma trace elements levels were found there was a decline in erythrocyte trace elements levels. In addition, decline in sialic acid levels were observed in the group which were exposed to mobile phones in stand by position for 1 month. It can be concluded that the effect of magnetic field on erythrocyte is usually impairing erythrocyte deformability and aggregation. Application period play a very important role on this effect. In conclusion this study shows that exposure to magnetic field reduces the level of erythrocyte trace elements and increases the level of erythrocyte oxidant stress. This increase compensated by the augmentation in the activity of antioxidant enzymes, on the other hand erythrocyte membrane sialic acid amount is reduced.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2357
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GÜLTEN ERKEN.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

84
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.