Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2362
Title: Denizli il merkezinde bulunan ilköğretim okullarının hava örneklerinde küf mantarlarının araştırılması ve serumda alerjen spesifik IgE ölçümlerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Investigation of mold fungi in air samples of elementary schools in Denizli city center and evaluation of allergen specific IgE levels in serum
Authors: Övet, Habibe
Advisors: Çağrı Ergin
Keywords: Allerjenler
Allergens
Denizli
Küf
Mould
Küf Mantarları
Mould Fungus
Mantarlar
Fungi
Penicillium
Penicillium
Penisilinler
Penicillins
İlköğretim Okulları
Primary Education Schools
İmmünoglobülin E
Immunoglobulin E
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Mantarlar doğada her yerde bulunabilen mikroorganizmalardır. Alerjik vakalarda atmosferik mantarlar önemli rol oynamaktadırlar. Havayla taşınan bir mantar parçası solunum yolu ile alındığında çeşitli sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Bu araştırmada Denizli İl merkezinde bulunan 16 ilköğretim okulunun hava örneklerinde küf mantarlarının araştırılması ve en sık saptanan küf mantarına karşı serumda alerjen spesifik IgE ölçümlerinin karşılaştırılması amaçlandı. Denizli İl Merkezi'nde bulunan 16 ilköğretim okulunda 4967 öğrenciye MM080 anket formu dağıtıldı. Anket sonuçlarına göre alerjik semptomların yüksek oranda görüldüğü 18 sınıftan hava örneği alındı. Sınıfların iç ortam havasından on farklı genusta küf mantarı kültüre edildi. Toplamda üreyen küflerin %46,0'sı Penicillium sp olarak bulundu. Total IgE çalışılan 22 öğrenciden dokuzunda total IgE yüksekliği referans aralığının üstünde saptandı. Total IgE seviyesi yüksek olan serumlarda Odds oranı verilerine göre P.roquefortii antikorları 5.50 kat, P.commune antikorları 4 kat, P.camemberti antikorları 3.75 kat, P.chrysogenum antikorları 3.14 kat ve P.viridicatum antikorları 3.14 kat artmış olarak bulundu. Denizli ilköğretim okullarında yapılacak olan küf kaynaklı alerji testlerinde antijen olarak P.roquefortii, P.camemberti, P.chrysogenum, P.commune ve P. viridicatum kökenlerinin seçilmesi gerektiği ve alerjik semptomların ortaya çıkmasında küf mantarlarının rolü bilinmekle birlikte, alerjinin oluşum sürecinde ve şiddetinde tek başına belirleyici olmadığı, diğer etkenler, çevresel koşullar ve standardize edilmiş yöntemlerle ileri çalışmaların yapılması gerektiği sonucuna varıldı.
Fungi are naturally found microorganism. Atmospheric fungi play important role in allergy. Inhalation of airborne fungal parts can cause various health problems. This study aimed to investigate that indoor air mold distribution of 16 elementary schools in Denizli city center and to compare students? allergen specific IgE levels against the most frequently detected mold fungus. MM080 questionnaire was distributed to the 4967 students in 16 elementary schools located in Denizli city center. Air samples were collected from 18 classrooms in which high rate of allergic symptoms were observed according to the questionnaire results. Mold fungi of ten different genera were cultured from indoor air of classrooms. Fortysix percent of totally reproduced mold was found as Penicillium sp. Total Ig E levels above reference ranges were detected in 40.9% (9/22) in screened sera samples. In sera with high total IgE levels Odds ratio of P.roqueforti, P.commune, P.camemberti, P.chrysogenum and P. viridicatum as 5.50, 4.0, 3.75, 3.14 and 3.14 higher, respectively. It was concluded that P.roqueforti, P.camemberti, P.chrysogenum, P.commune and P. viridicatum should be chosen as antigen for mold allergy tests in Elementary Schools of Denizli. Further studies should be planned with effecting environmental factors and standardized methods because of molds sensitivity has multifactoriel etiology.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2362
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HABİBE ÖVET.pdf3.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

88
checked on May 27, 2024

Download(s)

34
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.