Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2364
Title: Anal fissürlerde V-Y ilerletme felebinin yeri (klinik çalışma)
Authors: Uğur Sungurtekin
Bolat, Hacı
Keywords: Anal Bölge
Anal Region
Anal Fissürler
Anal Fissure
Klinik Çalışma
Issue Date: 2007
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Anal bölgenin ağrılı hastalığı olan anal fissürün etyopatogenezindeki faktörler ve kronik anal fissürün cerrahi olarak tedavisindeki seçilecek yöntem günümüzde hala tartışılmaktadır. Klinik çalışmamız Mayıs 2005- Şubat 2007 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'ne başvuran kronik anal fissürü olan 42 hasta üzerinde prospektif olarak yapılmıştır. Çalışmaya alınan bu hastaların 22'sine hastaya LIS (grup1), 20'sine hastaya V-Y ilerletme flepi (grup2) uygulandı. Bu çalışmada kronik anal fissür tedavisinde cerrahi tedavinin başarısı, komplikasyonları araştırılmıştır. 18 ile 58 yaş arası 26'sı kadın (% 62 ) ve 16'ü erkek (% 37) olmak üzere 42 hasta çalışmaya alınarak bunlar iki gruba ayrıldı. Bunlar: grup 1 hastalar 22 kişi olup bunlara LIS, grup2 hastalar 20 kişi olup V-Y ilerletme flepi yapıldı. Anal fissürlü hastaların en sık şikayetleri ağrıydı. Grup1 hastaların %100, grup2 hastaların %97'isinde defekasyon sırasında ve sonrasında ağrıdan yakınıyordu. Bunu sırasıyla grup1ve grup2 hastalarda kanama (%45, %75), kabızlık (%50, %40) ve kaşıntı (%31, %20) takip ediyordu. Olguların yakınma süreleri 2 ay ile 6 yıl arasında değişiyordu. Preoperatif olarak her iki gruba yapılan fizik muayene ve rektosigmoidoskopi sonucunda lateral internal sfinkterotomi yapılan 13 (%59,09) olguda ve V-Y flepi yapılan 3 (%15,0) olguda kronik anal fissür ile birlikte hemoroid de vardı. Fissürlerin ise grup1 hastalarda posterrior 19 (%86,4), anterior 1 (%4,5) ve hem anterior hem de posterior olan 2(%9,1), grup2 hastalarda posterior 17 (%85,0), anterior 1 (%5,0) ve hem anterior hem de posterior 2 (%10,0) yerleştiği görüldü. Operasyonun tamamı genel anestezi altında yapıldı. Ortalama hastanede kalış süresi bir gündü. Erken postoperatif hastalarımızda izlenen komplikasyonlar; grup1 hastalarda 5 (%22,7) kanama, 4 (%18,2) kabızlık, 1 (%4,5) ekimoz, 3 (%13,6) olguda inkontinans ve grup2 hastalarda 3 (%15) olguda tromboze hemoroid, 1 (%5) olguda ekimoz oldu. He iki grupta da nüks gelişmedi ve postoperatif mortalite saptanmadı. Sonuç olarak uzun yıllardan beri kronik anal fissür tedavisinde basit ve etkili bir yöntem olan lateral internal sfinkterotomi yerine tedavideki başarı oranı LIS'E 43 benzer fakat komplikasyon oranı çok daha az olan V-Y ilerletme flepi operasyonu önerilebilir.
Anal fissure is an important painful disease of anal region. The factors of etiopathogenesis and the surgical methods of chronic anal fissure are still indefinite. Our study was performed prospectively over the 21 months period from 1st May 2005 up to 31th February 2007. The aim of this study was to evaluate the success and the complications of surgery in chronic anal fissure. Forty-two patients who were suffering from chronic anal fissure and admitted to general surgery clinic included in this study. The median age was between 18 -58. Between the patients 26 (%62) of them were woman and 16 (%37) were men. Patients divided into two groups; 22 patients described as group 1 and 20 patients group 2. LIS in group 1 and V-Y advancement flap in group 2 was performed. Most frequent semptom was pain after defecation. In group 1 %100 of the patients and %97 in group 2 suffered from pain while and after defecation. The following semptoms were bleeding (%45, %75 ); constubation (%50,%40) and itching (%31,%30).Initial semptoms altered 2 months to 6 years. Preoperatively external examination and rectosigmoidoscopy applied to both groups. Hemorroids found in 13 patients (% 59,09) lateral internal sphincteretomy group and 3 patients (%15) in advancement flap. For group one 19 fissures located at posterior ; 1 at anterior ; 2 fissures both at anterior and posterior. Patients operated under anesthesia .Median length of stay was one day. Postoperatively early complications in group 1 were bleeding in 5 (%22,7) patients; constibation in 1 (%4,5) patient ;incontinans in 3 (%13,6) patients and for group 2 trombus with hemorroid in 3 patients (%18,2) examined. Neither postoperative mortality nor recurrens found both of groups. In conclusion; instead of simple and effective method of lateral internal sphincteretomy, V-Y advancement flap was recommended. V-Y advancement flap surgery success was similar but the complications were less than lateral internal sphincteretomy. This method can be recommended for treatment of chronic anal fissure surgery.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2364
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HACI BOLAT.pdf802.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

80
checked on May 29, 2023

Download(s)

88
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.