Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2367
Title: Ratlarda cerulein ve glikodeoksikolik asit ile oluşturulan akut nekrotizan pankreatitte lokal organ hasarı üzerine tempolün etkisi (deneysel çalışma)
Authors: Erbiş, Halil
Advisors: Ergün Erdem
Keywords: Organ Hasarı
Cerulein ve Glikodeoksikolik Asit
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Akut pankreatit konusunda deneysel çalışmalarda etkili olduğu gösterilen pekçok etken maddenin klinik çalışmalarda yararının olmadığı görülmüştür. Akut pankreatit hasarının patofizyolojisinin anlaşılmasında büyük ilerlemeler görülmesine rağmen akut pankretait gelişmesini önleyebilecek veya seyrini hafifletebilecek etken bir madde tanımlanmamıştır. Bu çalışmada, Tempol'ün deneysel akut nakrotizan pankreatit modelinde lokal organ hasarı üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla 24 adet Wistar-Albino cinsi erkek rat kullanıldı ve 6 rattan oluşan 4 randomize gruba ayrıldı. Sham grubunda akut nekrotizan pankreatit modeli oluşturmaksızın sadece sağ internal juguler ven kateterizasyonu ve laparatomi yapılarak duktus pankreatikus kanülasyonu yapıldı. Akut nekrotizan pankreatit oluşturulmayan kontrol grubunda duktus pankreatikus kanülasyonu yapılarak, sağ internal juguler ven kateterinden tempol infüzyonu yapıldı. Akut nekrotizan pankreatit oluşturulan grupta duktus pankreatikustan, glikodeoksikolik asid, pankreatik kanala verildi, sağ internel juguler ven kateterinden serulein infüzyonu yapıldı. Tedavi grubunda serulein infüzyonu ile birlikte sağ internal juguler ven kateterinden Tempol infüzyonu başlandı. Deney süresi sonunda sakrifiye edilen ratlardan kan örnekleri ve pankreas dokuları alındı. Histopatolojik olarak pankreasta meydana gelen hasar değerlendirildi. Biyokimyasal olarak serum analizleri, kan gazı analizleri ve pankreas dokusunda MDA ve MPO düzeylerine bakıldı. Hematolojik incelemelerden lökosit ve hematokrit değerleri ölçüldü. Organ ödem formasyonunun bir göstergesi olarak pankreas dokusunda organ yaş kuru/ağırlık oranlarına bakıldı. Sonuç olarak, akut nekrotizan pankreatite bağlı olarak meydana gelen lokal organ hasarı, hem histopatolojik hem de biyokimyasal incelemelere göre, ayrıca ödem formasyonunun bir göstergesi olarak kullanılan organ yaş/kuru ağırlık oranlarına göre Tempol verilmesi ile anlamlı derecede azaltılmaktadır. Bu bulgular ratlarda akut nekrotizan pankreatite bağlı oluşan lokal organ hasarında Tempol'ün koruyucu etkisini göstermiştir.
Many of the drugs shown to be beneficial in acute pancreatitis in experimental studies are not revealed to be effective in clinical trails. Although information about the pathophysiology of acute pancretaitis is getting clear to date, any drug to stop the development or to lessen the improvement of acute pancreatitis has been discovered. This study shows the effects of Tempol on local organ damage in experimental acute pancreatitis models. Twenty-four Wistar-Albino male rats were used in the study and 4 randomised groups containing 6 rats were formed. In the Sham group, right internal jugulary vein catheterization and laparotomy was performed without forming acute pancreatitis model. In the control group without acute pancreatitis model, ductus pancreaticus was cannulated and Tempol was infused through right internal jugulary vein. In the acute pancreatitis group, glicodeoxycholic acid was infused to pancreatic duct through ductus pancreaticus and serulein was infused through right internal jugulary vein. In the treatment group, Tempol was started to be infused with serulein trough the right jugulary vein catheter. At the end of the experimental time, blood samples and pancreatic tissues were obtained from the sacrificated rats. Injury occurred in the pancreas was evaluated histopathologically. Serum analysis, blood gases analysis and MDA and MPO levels in pancreatic tissues were studied biochemically and leukocyte and hemotocryte levels were studied hematologically. Dry/watery weight measurement of pancreatic tissue, showing tissue edema formation, were measured. In conclusion, local organ damage due to acute pancreatitis is reduced by tempol infusion shown by either histopathological and biochemical analysysis or by dry/watery weight measurement of pancreatic tissue. These findings demonsrate that tempol has protective effects on local organ damage due to acute pancreatitis in rats.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2367
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HALİL ERBİŞ.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 27, 2024

Download(s)

306
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.