Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2370
Title: Demir eksikliği anemisi ile beta talasemi minörün ayırıcı tanısında eritrosit indekslerinin rolü
Other Titles: The role of erythrocyte indices in differential diagnosis of iron deficiency anemia from beta thalassemia minor
Authors: Yılmaz, İkbal
Advisors: Ali Keskin
Keywords: Anemi
Anemia
Anemi-Hipokromik
Anemia-Hypochromic
Demir
Iron
Elektroforez
Electrophoresis
Eritrositler
Erythrocytes
Ferritin
Talassemi
Thalassemia
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: AMAÇ: Demir eksikliği anemisi (DEA) ve beta talasemi minör (BTM) mikrositer anemilerin büyük kısmını oluşturmaktadır. Bu çalışmada; her merkezde yapılabilen ve kolaylıkla ulaşılabilen hemogram parametrelerinden elde edilen eritrosit indekslerinin (MI, E&F, RBC, G&K, RDWI, RDW, SI, S&L, RI ) DEA ile BTM'ün ayrıcı tanısındaki rolü araştırıldı. GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmaya DEA tanılı 52; BTM tanılı 113 hasta ve DETM tanılı 23 hasta olmak üzere toplam 188 hasta dahil edildi. Demir eksikliği anemisi (DEA) ve BTM hastalarının ayırıcı tanısında eritrosit indekslerinin seçiciliği, duyarlılığı, pozitif prediktif değeri, negatif prediktif değeri, Youden indeksi hesaplandı. BULGULAR: Demir eksikliği anemisi (DEA) ile BTM'ün ayırıcı tanısında eritrosit indekslerinin YI değerleri MI (%82.6) > E&F (%71.6) > RBC (%71.4) > G&K (%61.4) > RDWI (%53.3) > SI (%43.8) > S&L (%30.7) > RDW (%26.9) > RI (%-2.7) olarak bulundu. Demir eksikliği olan beta talasemi (DETM) hastalarında eritrosit indeksleri DEA'ni tespit edemezken BTM'ü tespit edebilmektedir. Demir eksikliği olan beta talasemi (DETM) hastalarının eritrosit indekslerinde demir replasmanı öncesi ve sonrası farklılık saptanmadı. DEA hasta grubu ile (BTM+DETM) hasta grubunun ayırıcı tanısında eritrosit indekslerinin Youden indeks değerleri'de MI (%83.1) > RBC (%71.0) > E&F (%69.8) > G&K (%65.5) > RDWI (%60.5) > SI (%46.1) >S&L (%30.7) > RDW (%28.4) > RI (%-3.0) olarak bulundu. SONUÇ: Eritrosit indekslerinden hiçbiri %100 seçicilik ve duyarlılıkta bulunmamıştır. Beta talasemi minör (BTM) ve DEA'nin ayırıcı tanısında MI, RBC, E&F indeksleri en yüksek YI değerlerine sahiptir. Eritrosit indeksleriyle demir eksikliği veya talassemi minör düşünülen hastalarda kesin teşhis için serum demir, total demir bağlama kapasitesi ve ferritin düzeyleri ölçülmesi ve Hb elektroforezi yapılması gerekmektedir.
The Role of Erythrocyte Indices In Differential Diagnosis of Iron Deficiency Anemia from Beta Thalassemia Minor İkbal Yılmaz, MD OBJECTIVE: İron deficiency anemia (IDA) and beta thalassemia minor (BTM) are the most common forms of microcytic anemia. In this study, the role of different erythrocyte indices and formulas (MI, E&F, RBC, G&K, RDWI, RDW, SI, S&L, RI) which can be done and accessed easily in any center, in the differentiation of the BTM from IDA were evaluated. METHOD: The study included 52 patients diagnosed with IDA, 113 patients diagnosed with BTM and 23 patients diagnosed with BTID (beta thalassemia minor with iron deficiency), a total of 118 patients. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive value and Youden?s index of each discrimination index in differentiation between BTM and IDA were calculated. RESULTS: Youden's indices are found as MI (%82.6) > E&F (%71.6) > RBC (%71.4) > G&K (%61.4) > RDWI (%53.3) > SI (%43.8) > S&L (%30.7) > RDW (%26.9) > RI (%-2.7), to differentiate between IDA and BTM. Beta thalassemia minor with iron deficiency (BTID) patients? erythrocyte indices could determine BTM but not IDA. Beta thalassemia minor with iron deficiency (BTID) patients? erythrocyte indices values did not change before or after iron replacement. Youden's indices values of erythrocyte indices in differential diagnosis of IDA patient group and BTM+BTID patient group are MI (%83.1) > RBC(%71.0) > E&F (%69.8) > G&K (%65.5) > RDWI (%60.5) > SI (%46.1) > S&L (%30.7) > RDW (%28.4) > RI (%-3.0). CONCLUSION: None of the erythrocyte indices show 100% specificity or sensitivity. On differential diagnosis of BTM and IDA, MI, RBC, E&F indices show the highest YI values. Diagnosis should be verified with serum iron, capacity of iron binding and ferritin levels and hemoglobin electrophoresis for patients who are thought to have BTM or iron deficiency anemia according to erythrocyte indices.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2370
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İkbal Yılmaz.pdf599.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

250
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

8,956
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.