Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2374
Title: Dispeptik ağrı tedavisinde intravenöz esomeprazol ve ranitidinin etkinliğinin karşılaştırılması: randomize, çift kör, kontrollü çalışma
Other Titles: A comparison of efficacy of intravenous esomeprazole and ranitidine treatment of dyspeptic pain:a double-blind, randomized, controlled trial
Authors: Eliçabuk, Hayri
Advisors: Bülent Erdur
Keywords: Acil Servis-Hastane
Emergency Service-Hospital
Acil Tıp
Emergency Medicine
Acil Tıp Servisleri
Emergency Medical Services
Ağrı
Pain
Dispepsia
Dyspepsia
Esomeprazol
Esomeprazole
Plasebolar
Placebos
Ranitidin
Ranitidine
Tedavi
Treatment
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı erişkin acil serviste dispeptik ağrı tedavisinde esomeprazol'ün ranitidine veya plaseboya üstünlüğünün olup olmadığını değerlendirmektir. Metod: Çalışma 2013 Mart ile 2014 Haziran tarihleri arasında üçüncü basamak şehir hastanesinde randomize, çift kör, plasebo, kontrollü olarak tasarlanmıştır. Şiddetli dispeptik ağrısı olan hastalar esomeprazol+antiasid (esomeprazol grubu), ranitidin+antiasid (ranitidin grubu) veya IV plasebo salin+antiasid (plasebo grubu) gruplarına randomize edildi. 100 mm'lik vizüel analog skala (VAS), numerik skala, şiddet skalası, çalışma süresinde gelişen yan etkiler, 24 saat içerisinde tekrarlayan dispeptik ağrı ve tedavi memnuniyeti kaydedildi. 286 hasta çalışmayı tamamladı. Bu hastaların 95'i (%33,2) esomeprazol, 94'ü (%33,9) ranitidin ve 97'si plasebo grubuna dahil edildi. Hastaların %62,4'ü bayan ve yaş ortalaması 27,43'tü. VAS skorlarındaki ortalama düşüş esomeprazolde 91,42±11,86 mm (ort.±SD), ranitidinde 91,74±12,38 mm ve plasebo grubunda 86,17±20,75 mm olarak ölçüldü. Tüm tedaviler arasında dispeptik ağrı azalması etkinliği Kruskal-Wallis testi ile karşılaştırıldı (p =0,250). Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarında, genel acil servis pratiğinde geleneksel olarak kullanılan anti-asitlerin yanı sıra uygulanan IV PPI ve H2RB'nin akut şiddetli dispeptik ağrının rahatlamasında istatistiksel olarak ekstra bir katkısının olmadığı görülmüştür.
Objectives: The objective of the study was to assess whether esomeprazol has superior dyspeptic pain reduction compared with ranitidine or saline placebo in emergency department (ED) adults. Methods: This double-blind, randomized, controlled study was conducted in the emergency department of an urban tertiary-care hospital from March 2013 to June 2014. Selected patients with severe dyspeptic pain were randomized to treatment with a esomeprazole and antacid (esomeprazol group), ranitine and antacid (ranitidine group) or IV placebo and antacid (placebo group), The self-reported 100-mm visual analog scale score, numeric score, severity score, adverse effects, persistant dispepticpain after treatment in 24 hours and overall satisfaction were recorded Results: 286 subjects completed the study. Of these patients, 95 (33.2%) received esomeprazol; 94 (33,9%), ranitidine; and 97 (33,9%), placebo. The mean age was 27,43 years, and 62,4%(n=176) were female. Mean decrease in VAS score was 91,42±11,86 mm (mean±SD) for esomeprazol, 91,74±12,38mm for ranitidine, and 86,17±20,75mm for placebo. We compared the dyspeptic pain reduction efficiency efficacy across all treatments with the Kruskal-Wallis test (p =0,250). Conclusions: Intravenous PPI and H2RB provides no additional benefit over the conventional antiasit in the relief of acute, severe dyspeptic pain. Because of its neutral effects and higher costs, the use of IV PPI to treat such conditions should be discouraged in general clinical practice.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 07.03.2013 tarih ve 01 sayılı 2013TPF002 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2374
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HAYRİ ELİÇABUK.pdf2.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

994
checked on May 6, 2024

Download(s)

140
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.