Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2396
Title: Ön çapraz bağ yırtıklarının patellar tendon ile artroskopik rekonstruksiyonlarının erken dönem sonuçları
Other Titles: The early results of anterior cruciate ligament ruptures that are reconstructedarthroscopically with patellar tendon
Authors: Özdemir, Mehmet
Advisors: B.Alper Kılıç
Keywords: Artroskopi
Kemik-Patellar Tendon-Kemik Otogreft
Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu
Arthroscopy
Bone-Patellar Tendon-Bone Autograft
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Pamukkale Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında Ocak 2001- Aralık 2007 tarihleri arasında 35 hastaya Patellar tendon kullanılarak artroskopik ÖÇB rekonstrüksiyonu uygulandı, 30 hasta incelendi. En az 6 ay takip sonrasında hastaların fonksiyonel diz skorları Lysholm-ll, IKDC değerlendirme formuna göre değerlendirildi Bu formlara göre hastaların %96,7 Lsholm iyi-mükkemel, IKDC formuna göre %96 A-B sonuçları elde edilmiştir Artroskopik ÖÇB rekonstrüksiyonlarını tatminkar fonksiyonel sonuçları ve düşük komplikasyon oranı, sık tercih edilen bir tedavi seçeneği olmasında en önemli etkendir. Ancak cerrahiye karar verirken hastanın yaşı, aktivite düzeyi ve beklentileri mutlaka göz önüne alınmalıdır. Trafik kazaların çokluğu, sportif faaliyetlerine katılım ve ağır iş koşulları gibi nedenlerle dizin travmatik bağ yaralanmalarıyla sık karşılaşmaktadır. ÖÇB `ın dizin normal fonksiyonları için gerekliliği kesindir. Sonuçlar literatür değerleriyle uyumlu bulunmuştur. Çalışma sonucunda uygun hasta seçimi ve uygun cerrahi teknikle yapılan ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda otojen Patellar Tendon kullanımının güvenli ve tatminkar olduğu görülmüştür.
Arthroscopic ACL reconstruction with patellar tendon is done at 35 patients between January 2001- December 2007 at Pamukkale University Department of Orthopaedics and Traumatology and 30 patients were evaluated . At least 6 months after follow up, patients? functional knee scores were evaluated according to Lysholm ?II and IKDC evaluation form According to these forms, 96,7 % of patients were Lysholm good ? perfect , and 96 % A- B results were obtained with IKDC form Satisfying functional results and low rates of complication were observed at arthroscopic ACL reconstruction. While deciding an operation; patients? age, activity level, and expectations must be considered Traumatic ligament injuries of the knee are frequently seen because of high incidence of traffic accidents, sports activities and hard working conditions. It?s certain that ACL is necessary for normal functions of knee Results are found compatible with literature evaluations. As a result of this study, it?s seen that autogenous patellar tendon usage is safe and satisfying when ACL reconstruction is made with suitable technique and patients selection.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2396
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Özdemir.pdf4.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

136
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,814
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.