Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2398
Title: Kalp yetersizliği hastalarında serum adiponektin düzeylerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Serum adiponectin levels in the patients with heart failure
Authors: Öztürk, Mehmet
Advisors: Dursun Dursunoğlu
Keywords: Kalp Yetersizliği
Adiponektin
Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu
Heart Failure
Adiponectin
Left Ventricular Ejection Fraction
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Kalp yetersizliği olan hastalarda serum adiponektin düzeylerinin yüksek saptandığı ve mortaliteyi arttırdığı bazı son çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada, kalp yetersizliği hastalarında, serum adiponektin düzeylerinin fonksiyonel kapasite (NHYA) göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Fonksiyonel kapasitesi NHYA II-IV olan 49 KY hastası (9 kadın, 40 erkek) ve 41 sağlıklı kontrol ( 24 erkek, 17 kadın) grubu çalışmaya alındı. Hasta ve kontrol gruplarına ekokardiyogram yapıldı. Serum adiponektin düzeyleri iki grup arasında ve hastalarda fonksiyonel kapasite sınıflarında karşılaştırıldı. Hastaların ortalama yaşı (63,0±10,6) kontrol grubundan (54,2±11,3) anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,0001). KY etiyolojisi, 39 hastada iskemik, 6 hastada idyopatik, 2 hastada hipertansif ve 2 hastada valvülerdi. Hastaların beden kitle indeksi (26,9±4,3 kg/m2), kontrol grubundan (29,8±4,8 kg/m2) anlamlı olarak daha düşüktü (p=0,004). Hipertansiyonu ve diyabeti olanların sayısı iki grup arasında farklı değildi. KY hastalarında serum adiponektin (4,0±3,2 µmg/dl) düzeyleri kontrol grubundan (2,4±2,3µmg/dl) anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,009).Keza, hastalarda serum adiponektin düzeyleri, NYHA II (n=13, 2,6±2,6 µmg/dl), NYHA III (n=23, 3,2±2,1 µmg/dl) ve NYHA IV (n=13, 6,8±3,7 µmg/dl) grupları arasında anlamlı olarak farklıydı (p=0,004). Serum adiponektin düzeyleri NYHA II-III arasında anlamlı bir fark oluşturmazken (p>0,05); NYHA II-IV ve III-IV arasında ise anlamlı olarak farklıydı (p= 0,003 ve p=0,008). Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF, %), bu gruplar arasında anlamlı olarak farklıydı (sırasıyla 38,4±4,3, 33,9±7,4 ve 27,0±7,1; p=0,001). İlaveten, SVEF, NYHA II-III, II-IV ve III-IV grupları arasında anlamlı fark gösterdi (sırasıyla p= 0,04, p=0,001 ve p=0,01). KY hastalarında serum adiponektin düzeyleri anlamlı olarak artmıştır ve bu artış fonksiyonel kapasite kötüleştikçe, SVEF'daki azalma ile birlikte, daha belirgin olmaktadır. Serum adiponektin düzeyleri hastaların fonksiyonel kapasiteleri ve SVEF'leri ile ilişkilidir.
In some recent studies, it was shown that serum adiponectin levels are high in the patients with heart failure (HF) and it increases mortality. Aim of this study is to evaluate serum adiponectin levels according to the classification of functional capacity in the patients with HF. 49 patients with HF (40 males, 9 females) in the functional capacity of NYHA II-IV and 41 healthy control group (24 males, 17 females) were taken into study. A complet echocardiogram was performed to the patients and controls. Serum adiponectin levels were compared between two groups and in the different functional capacity classes of the patients. Mean age of the patients (63,0±10,6 years) was significantly higher than control group (54,2±11,3 years, p=0,0001). Etiologies of HF were ischemic in 39 patients, idiopathic in 6 patients and hypertensive in 2 patients and valvulare in 2 patients. The body mass index of the patients (26,9±4,3 kg/m2) were significantly lower than control groups (29,8±4,8 kg/m2, p=0,004). The numbers of hypertensive and diabetic subjects are not different between the two groups. Serum adiponectin levels (4,0±3,2 µmg/dl) in the patients with HF are significantly higher than control group (2,4±2,3 µmg/dl, p=0,01). Also, serum adiponectin levels were significantly different among NYHA II (n=13, 2,6±2,6 µmg/dl), NYHA III (n=23, 3,2±2,1 µmg/dl) and NYHA IV (n=13, 6,8±3,7 µmg/dl) (p=0,004). While serum adiponectin levels were not significantly different between the NYHA II-III groups (p>0,05), they were significantly different between NYHA II-IV (p= 0,003) and III-IV (p=0,008) groups.The left ventricular ejection fraction (LVEF, %) was significantly different among these groups (38,4±4,3, 33,9±7,4 and 27,0±7,1 respectively; p=0,001). In addition, LVEF was significantly different between NYHA II-III, II-IV and III-IV groups (p=0,04, p=0,001 and p=0,01 respectively). Serum adiponectin levels are significantly increased in the patients with HF. While the functional capacity is being worse, serum adiponectin levels increase prominantly with the reduction of the LVEF. Serum adiponectin levels are related to functional capacity and LVEF of the patients with HF.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2398
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Öztürk.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 6, 2024

Download(s)

462
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.