Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2401
Title: Denizli termal sağlık turizm çalıştay kitabı
Keywords: Termal Turizm
Sağlık Turizmi
Termal sağlık Turizmi
Kür Tedavi
Kür Merkezi
Kürkent
Karahayıt
Pamukkale
Denizli
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Yayınları
Abstract: Ülkemiz bir turizm cenneti olmasına rağmen; turizm gelirlerine bakıldığında ne yazık ki hak ettiği yerde değildir. Bölgemizin ise özellikle termal imkânları yönüyle önemli olanaklara sahip ama gerekli yatırımlar yapılmadığı için istenilen noktada bulunmadığını görmekteyiz. Pamukkale Üniversitesi olarak bölgenin Kürkent markalaşma sürecine önemli ölçüde katkı sunacak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin temellerini atmış bulunmaktayız. Termal Sağlık Turizmi kapsamında hizmet verecek olan hastanemiz; İlimizde birçok kişi ve kurumun birlikte ve bütüncül yaklaşımla hareket ettiği bir yapı olma özelliği göstermektedir. Denizli’miz için muazzam bir proje olan, bölge ve ülke bazında mühim kazanımlar sağlayacağı düşünülen hastanemizin; 2020’de tamamlanması planlanmaktadır. Bölge’nin gelişmesine katkı sağlayacak bir diğer proje ise Termal Sağlık Turizmi kapsamında ülkemizde bir ilk olma özelliği gösterecek olan Kürkent yaklaşımlı fiziki bir master planı oluşturulmasıdır. Bölgede doğal ve kültürel peyzajın koruma-kullanma dengesi dikkate alınarak planlama ve tasarımı kapsamında fiziki bir master planın yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikli olarak üniversitemiz öğretim üyelerinden oluşturulmuş uzman bir ekip tarafından jeolojik, ekolojik, arkeolojik, hidrolojik, sosyolojik, klimatolojik vb. birçok bilim disiplinin yörede yapacağı araştırmalar sonucu elde edilecek verilerin ışığında peyzaj karakter sınıflandırmasına dayalı fiziki master plan oluşturulacaktır. İkinci aşamada ise; bu master planın öngördüğü sınırlar dahilinde alt ölçekte mekânsal tasarım, yaklaşım ve çözümlemelerin öngörüldüğü çalışmalar ile yörenin Kürkent tasarımı ve tasarım rehberinin oluşturulması planlanmaktadır. Denizli’nin gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında tanıtımında önemli bir mihenk taşı olacağına inandığımız bu projeler, gelecek nesillere aktaracağımız değerli birer miras olacaktır. Tüm paydaşların katılımları ile gerçekleşen bu tür çalışmalar, bölgemiz turizmi ve sorunlarını ele almakla birlikte hedeflenen imkânların gerçekleştirilmesine ve çözüm alternatiflerinin geliştirilmesine teknik ve bilimsel açıdan katkılar sunarak, adımların sağlıklı bir şekilde atılmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda çalıştayın başarılı geçmesini ve hayırlara vesile olması temenni ederim. Prof. Dr. Hüseyin BAĞ Rektör
Description: Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pamukkale Üniversitesi’ne aittir. Bütün hakları saklıdır. Kitabın tümü ya da bölümü / bölümleri Pamukkale Üniversitesi’nin yazılı izni olmadan elektronik, optik, mekanik ya da diğer yollarla basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2401
ISBN: 9789756992739
Appears in Collections:Pamukkale Üniversitesi Yayınları Bildiri / Sunu Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Denizli Termal Sağlık Turizm Çalıştay Kitabı.pdf3.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

268
checked on May 6, 2024

Download(s)

570
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.