Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2405
Title: 0-6 Ay arasındaki çocuklarda Graf yöntemi ile yapılan kalça ultrasonografisi taramasının Gelişimsel Kalça Displazisinin tanı ve takibindeki değeri
Other Titles: The value of hip ultrasound screening with Graf?s technique for diagnosis and follow up of Developmental Dysplasia of Hip in children between 0-6 months
Authors: Murat Oto
Yıldırım, Mehmet
Keywords: Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD)
Kalça Ultrasonografisi
Graf Tekniği
Developmental Dysplasia of Hip (DDH)
Hip Ultrasonography
Graf's Technique
Issue Date: 2011
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne direkt olarak veya GKD ön tanısı ile diğer sağlık merkezlerinden sevk edilen 0-6 ay arasındaki bebekler Graf yöntemi kullanılarak gelişimsel kalça displazisi açısından incelendi. Çalışma grubunda tam çıkık olarak kabul edilen Graf tip 3 ve 4 kalçaların oranı % 4,67, displazik olan kalçaların oranı ise % 8,8 olarak bulundu. GKD' nin ülkemizde ciddi ve sık görülen bir sağlık sorunu olduğu gözlendi. 29 Aralık 2010- 18 Temmuz 2011 tarihleri arasında toplam 107 bebeğin 214 kalçası Graf yöntemi kullanılarak ultrasonografi ile incelendi. Değerlendirme sonucunda 13 adet tip 1a, 105 adet tip 1b, 75 adet tip 2a, 14 adet tip 2b, 2 adet tip 2c, 3 adet tip D, 5 adet tip 3, 5 adet tip 4 kalça tespit edildi. Yirmi hastanın, 29 kalçasında displazi ve çıkık tespit edilmiş olup bunlardan sadece 4 hasta tedaviyi tamamlamıştır. Tanı konmuş olmasına rağmen, tedaviye erken başlamayan bebekler risk altındadır. Yenidoğan döneminde kalçaların fizik muayenesi önem taşımasına karşın, dünyada kesin tanı için altın standart kalça ultrasonografisi olarak kabul edilmektedir. GKD' li vakalarda; erken tanıyla, konservatif tedavi yöntemlerinin etkinliği arttırılıp cerrahi gereksinim azaltılabilmektedir. Türk Pediatrik Ortopedi Derneği tarafından başlatılan ulusal GKD erken tanı ve tedavi programının tam olarak tüm ülke genelinde uygulanması ile , GKD? yi ülkemiz için bir sorun olmaktan çıkartmak hedeftir.
Babies between 0-6 months, who had admitted directly or referred from other health centers with a prior diagnosis of DDH to Orthopaedics Department of Pamukkale University Faculty of Medicine, are examined for DDH with Graf's Ultrasonography Technique. In our study group, Graf type 3 and 4 hips were marked as totaly dislocated hips where as type 2b, 2c, and D were marked as dysplastic hips. The rates of dislocation and dysplasia were found as 4,67%, and 8,8%, respectively. We observed that DDH is a serious and common health problem for our country. 214 hips of 107 babies were examined with Graf?s ultrasonography technique between 29 December 2010 and 18 July 2011. After evaluation with USG ; 13 type Ia, 105 type Ib, 75 type 2a, 14 type 2b, 2 type 2c, 3 type D, 5 type 3, and 5 type 4 hips were identified. Dysplasia and dislocation were detected at 29 hips of 20 patients, and only four of these patients completed treatment. Even diagnosis in the early period of life, risk increases without proper early treatment. Although physical examination of hips in DDH diagnosis have importance, for a definitive diagnosis hip ultrasonography is the gold standart method widely accepted and used all over the world. To gain normal anatomical development and prevent long-term complications early diagnosis of DDH is important and let conservative treatment more efficient while decreasing the need of surgery. With a early diagnosis and treatment program initiated by Turkish Pediatric Orthopaedic Society all across the country, to cease the DDH is our primary aim for our country.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2405
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MEHMET YILDIRIM.PDF2.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

238
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.