Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2406
Title: Primer dismenore tedavisinde piroksikam ve diklofenak sodyumun analjezik etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: A comparison of analgesic impacts of piroxicam and diclofenac sodium in the treatment of primary dysmenorrhea
Authors: Çamlıbel, Mehpare
Advisors: Bülent Erdur
Keywords: Dismenore
Piroksikam
Diklofenak Sodyum
Acil Servis
Dysmenorrhea
Piroxicam
Diclofenac Sodium
Emergency Department
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalışmanın amacı primer dismenore tedavisinde parenteral tek doz piroksikam ve diklofenak sodyumun analjezik etkinliğini karşılaştırmaktır. Çalışma 2013 Mayıs ile 2014 Temmuz tarihleri arasında üçüncü basamak şehir hastanesinde randomize, çift kör olarak tasarlanmıştır. Dismenoresi olan hastalar piroksikam ve diklofenak sodyum gruplarına randomize edildi. 100 mm'lik vizüel analog skala (VAS), numerik skala, verbal skala, dismenore grade skalası, ek semptomlar ve 24 saat içerisinde tekrarlayan analjezik gerektiren ağrı kaydedildi. 400 hasta çalışmayı tamamladı. Bu hastaların 200'ü (%50) piroksikam, 200'ü (%50) diklofenak sodyum grubuna dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 21,4'tü. VAS skorlarındaki ortalama düşüş piroksikamda 7,9±1,8 cm, diklofenak sodyumda 7,9±1,7 cm olarak ölçüldü. Tüm tedaviler arasında ağrı azalması etkinliği Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı (p=0,929). Kurtarıcı tedaviye piroksikam grubunda 25, diklofenak sodyum grubunda 11 kişide ihtiyaç duyuldu (p=0,014). Tedavi sonrası 24 saatlik zaman diliminde piroksikam grubunda 30, diklofenak sodyum grubunda 41 kişinin tekrar analjezik gerektiren ağrısı oldu (p=0,150). Çalışmamızın sonucunda, primer dismenore tedavisinde parenteral tek doz uygulanan 20mg piroksikam ve 75mg diklofenak sodyumun analjezik etkinliği arasında fark olmadığı görülmüştür.
This study aims to compare analgesic efficiency of using parenteral single dose of piroxicam and diclofenac sodium in treatment of primer dysmenorrhea. This double-blind, randomized, study was conducted in the emergency department of an urban tertiary-care hospital from May 2013 to June 2014. Selected patients with severe Dysmenorrhea were randomized to treatment with a Piroxicam and diclofenac sodium. .The self-reported 100-mm visual analog scale score, numeric score, verbal scale, dysmenorrhea grade scale, additional symptoms and persistant pain after treatment in 24 hours were recorded. 400 subjects completed the study. Of these patients, 200 (50%) piroxicam; 200(50%), diclofenac sodium. The mean age was 21,4 years. Mean decrease in VAS score was 7,9±1,8 cm for piroxicam, 7,9±1,7mm for diclofenac sodium. We compared the pain reduction efficiency efficacy across all treatments with the Mann Whitney- U test (p =0,929). 25 participants from piroxicam group, 11 participants from diclofenac sodium group required rescue treatment (p=0,014). After treatment 30 participants from piroxicam group, 41 participants from diclofenac sodium group had pain again that required analgesic in 24 hours period (p=0,150). Our study reveals that using parenteral single dose of piroxicam or diclofenac sodium in treatment of primer dysmenorrhea have no diffirience in terms of analgesic effiency.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 03.06.2013 tarih ve 2013TPF001 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2406
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MEHPARE ÇAMLIBEL.pdf901.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

118
checked on May 6, 2024

Download(s)

114
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.