Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2425
Title: Temporal lob epilepsili hastalarda manyetik rezonans spektroskopi ile kantitatif EEG arasındaki ilişkinin incelenmesi
Other Titles: The investigation of the relation between QEEG and magnetic rezonance spectroscopy at the patients which has temporale lobe epileptic disease
Authors: Çam, Mustafa
Advisors: Attila Oğuzhanoğlu
Keywords: Elektroensefalografi
Electroencephalography
Epilepsi-Temporal Lob
Epilepsy-Temporal Lobe
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Çalışmamızda MRS ile elde edilen bulguların zemin ritmine olan elektrofizyolojik yansıması değerlendirilmiştir. TLE tanısı konan 44 hastanın MRS ve EEG çekimi yapıldı. Uluslararası 10-20 sistemine göre yerleştirilen 21 kayıt elektrodu ile kayıt yapıldı. Alınan kayıtlar anterior, santral ve posterior bölge olarak gruplandırıldı. Daha sonra bu bölgelerin KEEG analizi yapılarak MRS ile elde edilen metabolit oranları ile KEEG verileri arasında ilişki değerlendirildi. Çalışmamızda, MRS verileri ile KEEG verileri arasında yapılan karşılaştırma ve bağıntı analizlerinde, MRS metabolit oranlarından sağ TE 35 NAA/Kh+Kr ile yapılanlar, diğer MRS metabolit oranları ile yapılanlara göre daha duyarlı bulunmuştur. Bu sonuca göre, epileptojenik odak ve nöronal disfonksiyona bağlı olarak sağ hipokampal bölgede NAA/Kr+Kr oranının düşük olduğu düşünülmüş ve KEEG yöntemi kullanılarak bu düşüklüğün zemin ritmine olan yansıması değerlendirilmiştir. Ancak bu sonuç, aynı yöntemlerle sol TE 35 NAA/Kh+Kr metabolit oranı ile KEEG verileri arasında yapılan incelemelerde anlamlı sonuç saptanmaması nedeniyle desteklenememekle birlikte nondominan hemisferin zemin ritmi ile daha ilgili olabileceği de düşünülebilir. KEEG verileri ile diğer MRS metabolit oranları ( Kh/Kr, NAA/Kh, NAA/Kr ) ile yapılan incelemeler, bu metabolit oranlarının NAA/Kh+Kr metabolit oranları kadar duyarlı olmadığını düşündürmüştür. Uzun süreli MRS çekimleri ile KEEG verileri arasında yapılan karşılaştırma ve bağıntı analizlerinde, kısa süreli MRS çekimleri ile elde edilen kadar anlamlı sonuç elde edilmemiştir. Bu nedenle çalışmamızda kısa süreli çekimler daha duyarlı olarak düşünülmüştür.
In this study, findings from MRS have been correlated to ground rhythm of EEG activity of patients. The 44 patients with TLE were investigated by MRS and EEG. 21 EEG electrods were placed according to the international 10/20 system of EEG. The records were grouped three EEG scalp areas ( anterior, central and posterior). Then the relationship between the metabolite alterations which is obtained by MRS and QEEG findings were evaluated through the QEEG analysis of these areas. The significant correlations were obtained by comparison and correlation analysis the right TE35 NAA/Ch+Cr (metabolite alterations of MRS) and QEEG datas. From these correlations, according to epileptogenic focus and neuronal dysfunction , right TEE NAA / Ch+Cr ratios were decreased and effects of these lower ratios to ground rhythm was estimated with using QEEG. However these correlations weren't propped up the insignificant observations with left TE 35 NAA/Ch+Cr metabolite alterations and QEEG datas. Beside these it would be thought that was more concerned ground rhythm of the nondominant hemisphere. The analysis which are made with QEEG datas and the other MRS metabolite alterations (Ch/Cr, NAA/Ch, NAA/Cr) were not observed as sensitive as NAA/Ch+Cr metabolite alterations. Comparison and correlation analysis of long time MRS and QEEG datas were not resulted significantly according to the short time MRS. Because of this, in our study, short time studies were thought as more sensitive.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2425
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MUSTAFA ÇAM.pdf402.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

80
checked on May 27, 2024

Download(s)

328
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.