Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2436
Title: Primer küçük hücreli dışı akciğer tümörlerinde plevral invazyonun radyolojik olarak değerlendirilmesi
Other Titles: Use of computed tomography to evaluate pleural ınvasıon ın non-small cell lung cancer
Authors: Duygu Herek
Duran, Mehmet
Keywords: Akciğer Kanseri
Bilgisayarlı Tomografi
Plevra İnvazyonu
Geniş Açı
Plevral Kalınlaşma
Plevral Temas Yüzeyi Uzunluğu-En Geniş Tümör Boyutu Oranı
Lung Cancer
Computed Tomography
Pleural Invasion
Obtuse Angle
Pleural Thickening
Pleural Contact Surface Length-Largest Tumor Size Ratio
Issue Date: 2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalışmanın amacı, plevra tabanlı küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde bilgisayarlı tomografi bulgularının plevral invazyon derecesini göstermede etkinliğinin retrospektif olarak araştırılmasıdır. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan, plevra tabanlı tümörü bulunan 118 hastanın (99 Erkek, 19 kadın, ortalama yaş 63,2 yıl, aralık 40-78 yıl) BT tetkikleri ve patoloji sonuçları retrospektif olarak tarandı. Bilgisayarlı tomografide plevral temas yüzeyi uzunluğunun tümörün en uzun boyutuna oranı ve konvansiyonel parametreler değerlendirildi. Görüntüleme sonuçları ile patolojik sonuçlar pl0 (n=60), pl1 (n=28), pl2(n=7) ve pl3 (n=13) karşılaştırıldı. T evresi göz önünde bulundurularak bilgisayarlı tomografide değerlendirilen parametrelerin en uygun eşik değerleri belirlendi ve plevral invazyon derecesini göstermede tanısal etkinlikleri değerlendirildi. Visseral plevra invazyonunun değerlendirilmesinde; 3 cm altı tümörlerde geniş açı (p=0,0023) 94° eşik değerinde duyarlılık %90, özgüllük %71, pozitif öngörü değer %50 ve negatif öngörü değeri %95,7; plevral kalınlaşma için (p=0,048) 1,2 mm eşik değerinde duyarlılık %70, özgüllük %74,2, PÖD %46,7, NÖD %88,46 bulundu. T2 tümörlerde geniş açı için 94° eşik değerinde %72,22 duyarlılık, %69,57 özgüllük, %65 PÖD, %76,19 NÖD, %70,73 doğruluk; plevral kalınlaşma için 3,3 mm eşik değerinde %50 duyarlılık, %86,96 özgüllük, %75 PÖD, %69 NÖD, %70,73 doğruluk değerleri bulundu. Pariyetal plevra invazyonunun değerlendirilmesinde, plevral temas yüzeyi uzunluğunun en geniş tümör uzunluğuna oranı için 0,93 eşik değeri (p=0,026) ile plevral kalınlaşma için 4,4 mm eşik değerinde (p=0,012) anlamlı tanısal etkinlik gösterirken, duyarlılıkları, özgüllükleri, pozitif ve negatif öngörü değerleri, doğrulukları sırasıyla plevral temas yüzeyi uzunluğunun en geniş tümör uzunluğuna oranı için %84,62, %61,11, %44, %91,7 ve %65,31; plevral kalınlaşma için %76,92, %69,44, %47,6, %89,3 ve %71,43 bulundu. BT parametreleri birlikte kullanıldığında tanısal performanslarında artış izlendi. Plevra invazyonunun değerlendirilmesinde BT parametreleri anlamlı tanısal performans göstermelerinden ötürü nonivazif tanı testi olarak kullanılabilir.
The aim of this study was to investigate the efficacy of computed tomography (CT) in the diagnosis of pleural invasion in patients with pleural based non-small cell lung cancer (NSCLC). CT images and pathology results of 118 patients (99 male, 19 female; mean age 63,2 years, range 40-78 years) with pleural based and surgically resected NSCLC were evaluated retrospectively. The ratio of pleural contact surface length to the longest dimension of the tumor (PCS/LDT) and conventional CT parameters (> 3 cm pleural contact surface, wide angle between the tumor and pleura, presence of pleural thickening) were assessed for pleural invasion. Pathology results were accepted as the gold standard for pleural invasion. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of angle (with 94 ° threshold value) were 90%; 70.97%, 50%, 95.7%, and 40.3%, respectively (p=0,0023). Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of pleural thickening were 70%; 69.57%, 65%, 95.7%, and 76.19% for 1,2 mm threshold value, respectively (p=0.048). When T2 tumors assessed for pleural invasion, angle with a 94 ° threshold value had a sensitivity of 72%, specificity of 69.57%, PPV of 65%, and NPV of 76.19%, and pleural thickening with a 3.3 mm threshold value had sensitivity of 50%, specificity of 86.96%, PPV of 75% and NPV of 69%. When the 0.93 threshold value for pleural contact surface length was used, the sensitivity, specificity, positive and negative predictive values for pleural invasion were 84.62%, 61.11%, 44%, 91.7% and 65.31%, respectively. When the 4.4 mm threshold value for pleural thickening was used, the sensitivity, specificity, positive and negative predictive values for pleural invasion were 76.92%, 69.44%, 47.6%, 89.3% and 71.43%, respectively. An increase in diagnostic performance was observed when PCS/LDT and conventional CT parameters were used together. CT findings in detection of pleural invasion in patients with pleural based NSCLC have high diagnostic performance. Also, the use of these findings in presurgical staging is necessary for accurate staging.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2436
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Duran.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.