Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2446
Title: Kırık tedavisinde kullanılan plak-vida yönteminde çeşitli vida kombinasyonlarının incelenmesi
Other Titles: Examination of various screw combination at plate and screw methods used in the treatment of fractures
Authors: Kutlubay, Ramazan Çağrı
Advisors: Yörükoğlu, Ali Çağdaş
Keywords: Vida
Kemik
Biyomekanik
Kombinasyon
Kırık
LC-DCP
Plate
Screw
Bone
Biomechanic
Combination
Fracture
LC-DCP
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Kırık kemiklerin tedavisinde geleneksel bir yöntem haline gelen plak-vida kullanımı üzerine daha rijit bir bağlantı elde etmek için çeşitli kombinasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu tez kapsamında yapılan biyomekanik çalışmada, kombine delik özelliğine sahip LC-DCP plaklar ile vida kombinasyonu çalışması yapılmıştır. 3 farklı kombinasyonda kompresyon amaçlı kullanılan kilitsiz vida farklı deliklere yerleştirilerek, dinamik eğilme kuvveti altında, bağlantıların dayanımları incelenmiştir. Sonuç olarak kompresyon vidasının kırık hattından uzaklaştıkça plak, vida ve kemikten oluşan bağlantının dayanımının azaldığı görülmüştür. Ayrıca 3. Kombinasyondaki bütün bağlantılar, kemiğin kırılması sonucunda zarar gördüğü tespit edilmiştir.
Various combination studies have been carried out to obtain a more rigid joint on the use of plate-screws, which has become a traditional method in the treatment of broken bones. In the biomechanical study carried out within the scope of this thesis, the combination of screw and LC-DCP plates with combined hole properties was studied. The unlocked screw used for compression in 3 different combinations was placed in different holes and the strengths of the joints under dynamic bending force were investigated. As a result, as the distance from the fracture side of the compression screw increases, the resistance of the joint consisting of plate, screw and bone decreases. Furthermore, all connections in the 3rd combination were found to be damaged as a result of the fracture of the bone.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (PAUBAP) tarafından 2016-FEBE-038 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2446
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ramazan Çağrı Kutlubay.pdf5.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

494
checked on May 27, 2024

Download(s)

326
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.