Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2449
Title: Süleymanlı Yayla Gölü (Buldan, Denizli) fitoplankton toplulukları ve bazı su kalite parametrelerinin incelenmesi
Other Titles: Analysis of phytoplankton communities and some water quality parameters of Buldan Süleymanlı Lake (Denizli)
Authors: Tiyenşan, Derman
Advisors: Sabri Kılınç
Keywords: Mevsimsel Değişim
Fitoplankton
Göl Ekosistemi
Klorofil-a
Seasonal Variation
Phytoplankton
Lake Ecosystem
Chlorophyll-a
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Buldan Süleymanlı Yayla Gölü fitoplankton topluluklarının mevsimsel değişimleri, gölün fizikokimyasal özellikleri ve klorofil-a miktarları Nisan 2015- Mart 2016 tarihleri arasında belirlenen dört istasyon bölgesinden alınan su örnekleri ile incelenmiştir. Buldan Süleymanlı Yayla Gölü’nde ilk kez yapılan bu çalışma ile fitoplankton kompozisyonunda Bacillariophyta, Charophyta, Chlorophyta, Cryptophyta, Cyanobacteria, Euglenophyta, Miozoa ve Ochrophyta divizyolarına ait toplam 282 takson bu göl için yeni kayıt olarak listelenmiştir. Takson zenginliği bakımından ilk sırada %29.43 oranıyla Chlorophyta divizyosunun olduğu tespit edilmiştir. Canlıların sayımları Utermohl metoduyla hesaplanmış ve mevsimsel yoğunlukları analiz edilmiştir. Bu çalışmamız sonucunda fitoplankton topluluklarının mevsimsel değişimi ve yoğunluğu üzerinde fiziksel faktörlerden ışık ve sıcaklık ile klorofil-a miktarlarının etkili olduğu kaydedilmiştir. Buldan Süleymanlı Yayla Gölü’nde fitoplankton yoğunluğu en fazla yaz döneminde tespit edilmiştir. Yaz döneminde ilk üç istasyonda, en fazla canlı yoğunluğu Chlorophyta divizyosuna aitken, dördüncü istasyonda en yoğun görülen divizyo Ochrophyta olduğu rapor edilmiştir. Dördüncü istasyonun diğer istasyonlara göre daha derin olmasının takson kompozisyonu yoğunluğunda farklılığa sebep olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışma sonucunda, elde edilen veriler değerlendirildiğinde Buldan Süleymanlı Yayla Gölü’nün oligo-mezotrofik yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir.
Seasonal changes of the phytoplankton communities of Buldan Süleymanlı Yayla Lake, the physicochemical properties of the lake and the amounts of chlorophyll-a were investigated with water samples taken from four stations area between April, 2015 and March, 2016. This study, which was made for the first time in Buldan Süleymanlı Yayla Lake, lists 282 taxa belonging to Bacillariophyta, Charophyta, Chlorophyta, Cryptophyta, Cyanobacteria, Euglenophyta, Miozoa and Ochrophyta divisions in the phytoplankton composition as a new record for this lake. In terms of species richness, it is determined that Chlorophyta division is the first place with 29.43%. Countings of phytoplanktons were calculated by Utermohl method and their season were analyzed. Light, temperature and amount of chlorophyll-a are physical factors that has been effective on the seasonal variation and density of phytoplanktons. The concentration of phytoplankton in Buldan Süleymanlı Yayla Lake has been detected most in summer. In the summer, the most intensive population in the first three stations belonged to the Chlorophyta division, while the most intense group in the fourth station was Ochrophyta. It is considered that the fourth station is deeper than the other stations, causing the intensity of the species composition to vary. When all studies carried out in Buldan Süleymanlı Yayla Lake were evaluated, it was determined that the lake has oligo-mesotrophic structure.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (PAÜBAP) tarafından 2015FBE007 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2449
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derman Tiyenşan.pdf4.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

128
checked on May 6, 2024

Download(s)

164
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.